Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Eksamen > Privatist

Informasjon om privatisteksamen

En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får man ikke standpunktkarakter i faget.

Våren 2020

Nytt 25.03

Eksamen for privatister utredes videre

Kunnskapsdepartementet ser nå på mulige løsninger for at privatistene skal kunne ta eksamen. Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer. Se https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

Vi avventer en avklaring. Så snart ny informasjon kommer, vil dette bli lagt ut på skolens hjemmeside og alle oppmeldte kandidater ved vår skole vil få epost med beskjed.

Påmelding

Den som ønsker å ta eksamen som privatist må melde seg på i portalen PrivatistWeb (privatistweb.no).

Vær nøye med registrering av alle opplysninger. Korrekt e-postadresse og telefonnummer er nødvendig for å kunne få informasjon fra skole.

Portalen er åpen i disse periodene:

Oppmelding våreksamen: 15. januar - 1. februar

Oppmelding høsteksamen: 1. september - 15. september

Det er svært viktig at du bruker riktig fagkode, for flere ulike fagkoder kan ha samme eller tilnærmet samme benevnelse.

Det er viktig at du setter deg inn i de ulike ordningene, se "Oppmelding til privatist rettledning" i høyremarg.

Betalingsinformasjon og gjeldende priser kommer fram i portalen.

Har du behov for særskilt tilrettelegging så må du søke om dette innen 30.09 for høsteksamen og 15. februar for våreksamen. Se sidemeny.

Kontaktpersonar

Marit Mordal Marit Mordal
Fagleder
71 28 31 03
Send e-post
Silje Jenset
Konsulent
95 20 99 46
Send e-post
Harriet Martinsen Harriet Martinsen
Avdelingsleder økonomi/drift
71 28 31 09
Send e-post

Dokument