Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Eksamen > Privatist > Eksamensfomer

Eksamensformer

Skriftlige eksamener (S)

Forberedelsesdel

Se i oppmeldingsbrevet ditt eller på PrivatistWeb om ditt fag har forberedelsesdel. Forberedelsesdelen er tilgjengelig inne på Udir sin nettside fra kl. 09.00 på forberedelsesdagen eller du kan henvende deg i resepsjonen på skolen fra kl. 09.00 på forberedelsesdagen.

Hjelpemidler

Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke avhenger av faget og kan deles i tre kategorier:

  • Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  • Eksamen med begrenset tilgang til internett
  • Eksamen med fri tilgang til internett

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/forberede-og-ta-eksamen/#hjelpemidler

Muntlig eksamen (M)

Leseliste

Det er nødvendig å levere leselister for å klargjøre for eksaminator og sensor hva det er du har arbeidet med. Du bør f.eks. oppgi hvilken lærebok du har støttet deg til for å nå målene i læreplanen, hvilke prosjekt du har jobbet med, hvilke romaner eller annen tilleggslitteratur du har lest i de fag der læreplanen krever det osv. Det eksisterer ingen godkjenningsordning av leselisten. Hvis det er mangler ved leselisten i forhold til læreplanen, er det læreplanen som er bestemmende for hva du blir prøvet i. 

Fristen for å levere leseliste til skolen er satt til 1. april/15. oktober. Denne fristen er absolutt, og det vil ikke bli purret eller tatt imot leselister etter denne dato. Kandidater som ikke leverer leseliste, vil bli eksaminert på bakgrunn av læreplanen alene. 

Gjennomføring

Kandidaten trekker en oppgave, setter seg på lukket rom og forbereder seg uten hjelpemidler i ca 30 min. - Kandidaten får ta med notatene fra forberedelsesdelen inn til sensorene. - Eksaminering (samtale/høring om temaet) ca 30 min.

Muntlig praktisk eksamen (MP)

Leseliste

Det er nødvendig å levere leselister for å klargjøre for eksaminator og sensor hva det er du har arbeidet med. Du bør f.eks. oppgi hvilken lærebok du har støttet deg til for å nå målene i læreplanen, hvilke prosjekt du har jobbet med, hvilke elevøvelser du har utført i eksperimentelle fag osv. Det eksisterer ingen godkjenningsordning av leselisten. Hvis det er mangler ved leselisten i forhold til læreplanen, er det læreplanen som er bestemmende for hva du blir prøvet i.

Fristen for å levere leseliste til skolen er satt til satt til 1. april/15. oktober. Denne fristen er absolutt, og det vil ikke bli purret eller tatt imot leselister etter denne dato. Kandidater som ikke leverer leseliste, vil bli eksaminert på bakgrunn av læreplanen alene.

Gjennomføring

45 minutter før eksamen starter trekker kandidaten tema/problemstilling.  Kandidaten sitter på eget rom og forbereder seg uten hjelpemidler. - Forberedelse inntil 45 min. - Kandidaten får ta med notatene fra forberedelsesdelen inn til sensorene. - Eksaminering inntil 45 min.