Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Eksamen > Privatist > PC til skriftlig eksamen

PC til skriftlig eksamen

Privatister kan velge om de vil bruke PC eller ikke.

For deg som skal bruke PC

Krav til utstyr

Du må selv medbringe PC med nødvendig strømforsyning. PC-en må være oppdatert og klar for å bruke nødvendig programvare.

Bruk av nettbrett eller Chromebook er ikke tillatt under eksamen.

Nødvendig programvare

Du er ansvarlig for å ha nødvendig programvare installert på PC-en før eksamen starter. Aktuell programvare avhenger av hvilket fag du har eksamen i. Tekstbehandlingsprogram (f.eks. Microsoft Office eller Open Office) er nødvendig i alle fag.

Geogebra og regneark er nødvendig for eksamen i de fleste realfagene.

Programmet preSens skal være installert på maskinen din. Du kan laste ned programmet fra nettsiden http://presens.mrfylke.no.

Bruk av oversettelsesprogram ikke er tillatt.

IKT-basert prøvegjennomføring

2-delte eksamener (matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2) skal leveres på papir. Dette innebærer at eksamensoppgaver som gjøres/løses på PC, må skrives ut på papir. Besvarelser må lagres som PDF-fil på din maskin for å kunne skrives ut under eksamen. Sørg for at du er kjent med hvordan du lagrer besvarelsen din som PDF-fil.

Besvarelser fra eksamen som ikke er 2-delt skal leveres elektronisk på https://pgsa.udir.no/

Nettbaserte hjelpemidler under eksamen

Det er ulike regler for hvilke hjelpemidler som er lov å bruke på selve eksamensdagen, for de ulike fagene.  Utdanningsdirektoratet legger nasjonale føringer for hvilke hjelpemidler som er tillatt å bruke under eksamen.

VIGO er ansvarlig for å utarbeide oppdatert oversikt over hvilke nettressurser som er tillatte hjelpemidler under eksamen.