Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Elevtjenester > Elevrådet

Elevrådet

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen. Tillitselev m/varaelev velges for ett år av gangen, og har som oppgave å representere sin klasse ved elevrådsmøtene.

Elevrådet skal ta seg av oppgaver i forbindelse med elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser og hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel på skolen. Elevrådet drøfter og gir tilråding i saker som forelegges rådet av elevene eller rektor. Elevrådet kan selv ta opp og legge fram for rektor saker som det mener er av interesse for elevene.

Klassene bør vente en tid før det velges tillitselev og vararepresentant om høsten med tanke på å bli best mulig kjent før valget skjer. Det er viktig at det stemmes på elever som vil gjøre en god jobb!

Elevrådsleder i 2019 er Håkon Atle Jakobsen i klasse 2F, og nytt elevrådsstyre velges i januar hvert år.

Dokument

Vedtekter Elevrådet
PDF-dokument - 206,44 kB