Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

PPT

PPT - Pedagogisk psykologisk tjeneste

Ann Berit Lerheim, PPT Molde

Anne Berit Lerheim er skolens PPT-kontakt.

Alle elever i videregående opplæring kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. De ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.
PP-tjenesten foretar den sakkyndige vurderingen dersom en elev har behov for spesialundervisning. PP-tjenesten vurderer også om elever har behov for tilpasset opplæring eller tilrettelegging ved prøver og eksamener.

PP-tjenesten kan hjelpe til med å finne ut hvorledes problemene best kan angripes, diskutere de aktuelle problemene med eleven og komme med forslag og råd. I mange tilfelle kan problemene løses. Andre ganger kan en slik diskusjon gjøre at problemet blir lettere å leve med.

PP-kontoret holder til ved Gotfred Lies plass 4, tlf 71111240. PPT har også fast kontortid på skolen på mandag og onsdag, kl. 0900-1400 på H234. Se oppslag om dette. Dere kan ta kontakt direkte, eller via skolens rådgivere.

OT - Oppfølgingstjenesten

Astrid Pedersen er skolens OT-kontakt.

Oppfølgingstjenesten har plikt til å ta kontakt med og hjelpe de ungdommene som av en eller annen grunn ikke ønsker plass i videregående skole, eller som slutter i løpet av et skoleår.

Dette betyr at hvis du ikke ønsker å være heltidselev, kan OT hjelpe deg med ulike andre alternativer (arbeid/praksisplass).

Oppfølgingstjenesten blir ledet av en OT-koordinator, men ta gjerne kontakt med en av rådgiverne på skolen først. OT-koordinator har kontortid på skolen torsdag, kl. 0815-1130 på H234.