Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Elevtjenester > Rusarbeid

Banner Bry Deg - si nei til narkotika

Rusarbeid

Rusarbeidet på Molde videregående skole tar utgangspunkt i følgende planer

  • Møre og Romsdal fylkeskommune: Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring
  • Molde videregående skole: Plan for forebygging av rusmisbruk
  • Molde videregående skole: Tiltaksplan ved mistanke og bruk av rus

Møre og Romsdal fylkeskommune sin rusplan utgjør grunnlaget for rusarbeidet på de videregående skolene i fylket. I tillegg har Molde videregående skole planer som utdyper fylkeskommunens plan og som presiserer hvordan rusarbeid på egen skole er fordelt. Konkret dreier dette seg om en forebyggingsplan og en tiltaksplan.
Som et hovedprinsipp skal rusarbeidet ved skolen være integrert i og være mest mulig en del av den ordinære virksomheten ulike områder: fag, kontaktlærers arbeid, helsesøster og PTT sin virksomhet, samarbeid med russen, elevråd og kontakt med foresatte. I tillegg vurderes det hvert år om det er behov for spesiell innsats og tiltak.

Dokument

Planer for rusarbeid ved Molde vgs
PDF-dokument - 333,55 kB