Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Informasjon > Ny elev

Ny elev

Her finner du informasjon som er nyttig til skolestart. Mer info kommer nærmere skolestart.

Molde vgs

Oppmøte

Alle Vg1-elever møter i skolens aula til oppgitt tid. Aulaen ligger i H-fløyen ved hovedinngangen (se kart nederst på siden).

Vg1: Mandag 19. august kl 09:00 i skolens aula
Vg2 og Vg3: Mandag 19. august kl 12:00

Skoleskyss

Elever som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har rett på gratis skoleskyss. 
Gå til www.skoleskyss.mrfylke.no for å søke om skoleskyss når du har takket ja til skoleplass i vigo. 

Fole godt å vite

Elevhåndboka finnes i digital utgave her. Her finner du informasjon som er nyttig gjennom hele skoleåret.

FEIDE

Alle elever får en egen FEIDE-bruker. FEIDE er en "Felles Elektronisk IDentitet (brukernavn) for utdanningssektoren". (Single-sign-on) som brukes til de fleste systemer og applikasjoner som brukes i skolehverdagen. Eleven må aktivere Feide-brukeren første skoledag. Mer informasjon om dette kommer første skoledag . FEIDE-passord er strengt personlig og skal ikke deles med noen, Jfr. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Pålogging trådløst nett

Pålogging på skolens trådløse nett vil være mulig når du har aktivitert FEIDE-brukeren din. Dette kan gjøres 1.skoledag med informasjon fra e-post som sendes alle elever som begynner på Vg1 første skoledag. Trådløst nett for elever heter mrfylke.

Fravær og vurdering - Skolearena

Skolearena er systemet for fravær og vurderinger. Elever får automatisk tilgang via sin Feide-bruker.  Det er viktig å følge nøye med i Skolearena. Eleven må melde fra om eventuell feilføring til faglærer eller kontaktlærer innen to uker etter fraværsdato.

Læringsplattformen itslearning

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune bruker itslearning som læringsplattform.  Eleven blir automatisk medlem i fagrom for alle fag. Logg inn med FEIDE. Itslearning brukes til innleveringer, prøver, arbeidsplaner og informasjon fra faglærer, administrasjon og ledelse. Vi anbefaler alle elever å laste ned appen Itslearning for enkel og rask tilgang til informasjon. 

Innsyn for foresatte til elevar under 18 år: Møre og Romsdal fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til læringsplattformen. Elevens passord er personlig og skal ikke deles med noen, jf. IKT-reglement for elever i videregående skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. Eventuelt innsyn i arbeid på itslearning må foregå i samarbeid med eleven etter at denne har logget seg på.

Fraværsreglement

Fra og med skoleåret 2016-2017 vedtok Kunnskapsdepartmentet fraværsgrense på 10 %. Elever i videregående opplæring skal møte opp og delta aktivt i opplæringen og hensikten med fraværsgrensen er å motivere elevene til jevn innsats.

Hvis du har mer enn 10% udokumentert fravær i et fag, vil du som hovedregel ikke ha rett til å få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.

Læremiddel

Lærebøker får eleven låne gratis av skolen - de blir utdelt av skolebibliotekar i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Stipend Lånekassen

Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke! Frist for å søke er 15. november. Foreldre/verge med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks

Slik søker du stipend.

Satsene for utstyrsstipend skoleåret 2019/20 :Studiespesialisering kroner 1051-, musikk,dans og drama kroner 2326,- og idrettsfag kroner 3887,-

Mopedparkering

Det er anledning til å parkere mopeder på området sør for skolen (se merket område på kartet).

oversiktskart