Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Nyheter > BIO 2 på Vangshaugen

BIO 2 på Vangshaugen

Biologi 2 starter hvert år med en fjellekskursjon til Sunndalsfjella og årets tur ble gjennomført i slutten av august. Turen skal dekke læreplanens mål knyttet til feltarbeid med innsamling og klassifisering av arter. 

Fra Turistforeningens hytte på Vangshaugen (740 moh) har vi kort vei til høyfjellsområdene innenfor nasjonalparkens grenser. I disse fjellområdene gjør vi ulike botaniske analyser og abiotiske målinger som brukes til å beskrive enkeltarter og deres tilpasning til dette levestedet.

På tur

I botanikk er ofte veien målet……  

Mot målet

…men noen romsdalinger bruker enhver anledning til en topptur, her på Blåhø (1428 moh)

Topptur