Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Nyheter > Fra fjordbunn til fjordmunn

Geofageksursjon til Loen-Stadtlandet

Onsdag 18. april til fredag 20. april var Geofag 1 og 2 på ekskursjon to av Norges mest skred- og rasfarlige fylker, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Tema for turen var selvfølgelig fjellskred, snøskred, landskapsformer, geologi, genressurser og litt hydrologi og meteorologi. Vi prøvde også ut en ny digital måte å logge feltobservasjoner på ved hjelp av ArcGis (geografisk informasjonsystem), hvor vi kunne legge inn feltobservasjoner/resultat med bilde og det ble logget direkte i kartet over området vi var på tur. Slik at vi lett kan arbeide videre med resultatene i klasserommet.

Første stopp på turen var skredsenteret på Stranda hvor blant annet Åkerneset og Mannen overvåkes. Videre gikk turen til Loen og Lodalen der vi fikk se og føle på spenningen og uhyggen ved å bo under svært bratte og skredfarlige fjell. I 1905 og 1936 raste store deler av Ramnefjellet ned Lovatnet og genererte 40 m og 74 m høye flodbølger i Loenvatnet som skylte inn over bygdene på Bødal og Nesdal. Vi kunne se dampbåten Lodølen som ble flytta 300 m opp på land og inn i skogen etter bølgen i 1905. Totalt omkom 134 mennesker i disse rasulykkene. 

Torsdag gikk turen inn til Briksdalsbreen for å se på denne brearmen til Jostedalsbreen som stadig smelter pga. global oppvarming. Turen hadde også fokus på landskapsformer og sedimenter dannet av isen, som blant annet morener, vannfurer, skuringsstriper og jettegryter. Fra fjordens indre del, fjordbunn, gikk turen vestover mot Stadtlandet og Vestkapp via Hornindalsvantnet som er Norges dypeste innsjø/fjordsjø.

På Stadtlandet fikk vi værskifte når en kaldfront passerte inn over kysten. Det førte til lavere temperaturer, nedbør og endring i vindstyrke og retning. Her fikk vi også gjort litt hydrologisk feltarbeid, med god hjelp fra en svært hyggelig bussjåfør som hadde svært godt humør hele turen.

Fra Stranda til Loen fikk vi også stoppet innom et Småkraftverk, Tryggestadkraft. Der det er privatpersoner som har bygd sitt eget vannkraftverk i to lokale elver, og produserer fornybar energi til bygda.

Deretter var det å rette kursen nordover igjen. På veien stoppet vi innom et av Europas største olivinbrudd. På Åheim utvinnes mineralet Olivin som er svært viktig i stålindustrien.

Så gikk turen til Runde Miljøsenter. Gjennom et foredrag fikk vi vite hvordan bølgene på havet kan produsere elektrisitet ved et bølgekraftverk. Selve bøyen som produserer energi var uheldigvis på reparasjon. Vi fikk også en omvisning i plastutstillingen, hvor vi fikk se hvor mye plast som skylles i land på strendene langs kysten pga. havstrømmene. Tenk at noe som er laget for å vare evig bare brukes en gang før det kastes!

Fra 30. april til 5. mai er det Strandryddeuka, bli med og rydd en strand, da vel!

Før vi reiste fra Runde hjem igjen til Molde, fikk vi også sett den berømte Rundeskatten.

Og alle var enige om at det hadde vært en fin tur.

.
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag
Geofag