Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Nyheter > Grønne Greier

Grønne Greier

Alt heng sammen- mat, helse, natur, klima og miljø.

Lag 35 bestående av Jonas fra 2C, Hanna fra 2D, Kimberly, Markus og Magnus fra 2E vant årets innovasjonscamp med  ideen til fast-foodkjeden "GRØNNE GREIER" . Kjeden skulle etableres i urbane strøk og tilby sunn og billig mat med god kvalitet fra lokale leverandører.

8. juni var det innovasjonscamp ved Molde vgs. Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal var oppdragsgiver.

Innleder var Liv Solemdal fra NORSØK, Aud Lindset Drågen fra Landbruksavdelinga og bondelagskokken Nils Nesje.

  

Elevene fikk denne problemstilling:

 "Hvordan kan vi påvirke unge mennesker positivt så de gjør gode matvalg?"

 

De skulle komme opp med en ide/produkt/tjeneste som svar på oppgaven.

Mange faktorar kan verke inn på kva mat me vel å ete:

• Fremmer maten god helse?

• Er maten produsert der dyra har gode forhold?

• Er maten produsert lokalt i Norge eller importert?

• I hvor stor grad belaster matproduksjonen klima og miljø?

• Er maten økologisk?

• Er maten genmanipulert?

• Fins det råvarer i maten som er produserte under uetiske forhold?

Bildet viser gruppe 40 med Sandra 2D, Marte 2B, Adrian 2D, Elias 2M og  Marius 2M. Her jobber de med å forbereder presentasjonen sin, mens juryen jobber med å plukke ut de 12 mest innovative forslaga.

Bildet viser gruppe 40 med Sandra 2D, Marte 2B, Adrian 2D, Elias 2M og Marius 2M. Her jobber de med å forbereder presentasjonen sin, mens juryen jobber med å plukke ut de 12 mest innovative forslaga.

 

Bildet viser gruppe 40 med Sandra 2D, Marte 2B, Adrian 2D, Elias 2M og  Marius 2M. Her jobber de med å forbereder presentasjonen sin, mens juryen jobber med å plukke ut de 12 mest innovative forslaga.

 

Alle de 12 laga måtte fram å presentere sitt forslag.

 

Lag 35 bestående av Jonas fra 2C, Hanna fra 2D, Kimberly, Markus og Magnus fra 2E vant årets innovasjonscamp med  ideen til fast-foodkjeden "GRØNNE GREIER" . Kjeden skulle etableres i urbane strøk og tilby sunn og billig mat med god kvalitet fra lokale leverandører.