Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Nyheter > Relevante skulefag

Bedriftsbesøk ved Brunvoll AS

Økonomi og Leiing, Økonomistyring og Markedsføring 1 nytta fagdagen til eit bedriftsbesøk ved Brunvoll AS. 

Økonomi og marknadsføring er sentralt for alle bedrifter, og på Brunvoll fekk me oppleve at skulefaga våre har stor relevans ute i den "verkelege verda". Me fekk òg ei interessant omvising i produksjonslokala, der me lærte meir om den daglege drifta til denne hjørnesteinsbedrifta i Molde.

.
v

v