Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Ansatte

Lokasjon
E-post
Telefon
Mobil
Amdam, Liv Lærer Språk Molde vgs Send e-post 71 28 31 48 970 04 567
Anderson, Marianne Assisterande rektor Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 06 451 51 598
Andersson, Wenke Renholder Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post
Angvik, Stine Lektor med tilleggsutdanning Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 62 951 07 876
Arnesen, Ida Løseth Lektor Språk Molde vgs Send e-post 97 53 96 11 975 39 611
Astad, Kjersti Skjåk Lærer Språk Molde vgs Send e-post 984 04 023
Aunan, Kristin Danielsen Lærer samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post
Barry, Matthew Thomas - MD/KDA Molde VGS Send e-post 456 88 940
Berg, Celia Lærer Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 57
Berg, Gabie Wanach Lærer Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 47 473 04 804
Bergem, Tora Kristine Lektor med tilleggsutdanning Realfag Molde vgs Send e-post 71 38 31 55
Bergsnes, Cecilie Marie Lærer Molde vgs eksamensvakt/sensorer tilfeldige Molde vgs Send e-post 913 20 644
Betten, Bjørn Olav Lærling Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post +71283169 413 47 505
Beyer, Ida Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 58 918 91 869
Blikås, Grethe Konsulent Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 60 930 11 718
Bolsø, Marit Lektor med tilleggsutdanning MD/KDA Molde vgs Send e-post 98 23 31 27 982 33 127
Borge-Olsen, Rune IKT-ansvarlig Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 17 404 53 270
Borge-Olsen, Rune IKT-ansvarlig Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 17 404 53 270
Brunvoll, Hilde Bergfjord Lærer MD/KDA Molde vgs Send e-post 71 28 32 18 +4798053541
Dahle, Tone Helen Sosialpedagog Norsk Molde vgs Send e-post 952 24 597
Due, Martin Kristian Lærer MD/KDA Molde vgs Send e-post 71 28 31 54 951 36 129
Eidhamar, Oddmund Lærer Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 00 +47 48150761
Ekli, Per Håvard Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 58
Ellingsen, Marianne Lærer Realfag Romsdal vgs Send e-post 91 54 46 95
Fjørtoft, Magnar Lærer samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 54 962 26 883
Flemsæterhaug, Bente Lærer samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 50
Gatete, Philippe Renholder Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 407 38 828
Gjelstenli, Kjetil Lærer MD/KDA Molde vgs Send e-post
Gjendemsjø, Eirin Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 1 979 83 879
Grønseth, Siri Kantineleder Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 22 975 44 342
Gundersen-Røvik, Mona Lektor m/ tilleggsutdanning Språk Molde vgs Send e-post 71 28 31 59
Gyldenskog, Hans-Petter MD/KDA Molde vgs Send e-post
Harnes, Per Arnt Lektor m/tilleggsutd. samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 53 970 84 215
Havnes, Lars Jonny Eksamensvakt Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 11
Heggstad, Øystein MD/KDA Molde vgs Send e-post
Helde, John Steinar Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 49 975 34 571
Hoel, Richard Adjunkt m/tilleggsut MD/KDA Molde vgs Send e-post 71 28 32 18 416 84 924
Holm, Halvor MD/KDA Molde vgs Send e-post
Holmeide, Gerd Henny Avdelingsleder realfag Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 04 482 90 001
Hosking, Tone Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 59 993 29 521
Hoås, Jon Arne Lærer MD/KDA Molde vgs Send e-post 51 92 38 34 993 90 856
Høyer, Lena Fagarbeider Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 469 42 172
Iversen, Hans Lærer MD/KDA Molde vgs Send e-post 993 83 469
Jenset, Annbjørg Rønne Renholder Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 452 91 896
Jenset, Silje Konsulent Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 95 20 99 46
Jørgensen, Jon Arild Lektor m/tilleggsutdanning Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 49 997 11 334
Jørgensen, Linda Mork Lektor m/tilleggsutdanning Realfag Molde vgs Send e-post 47 82 09 69 478 20 969
Jørstad, Thale MD/KDA Molde vgs Send e-post 97 13 94 68
Kirilov, Marit Lærer Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 15 990 34 101
Kjærnet, Kari Lærer samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 406 70 623
Kjøl, Sissel Lektor med videreutdanning samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 61
Kleiva, Sigrid Lærer Språk Molde vgs Send e-post 71 28 31 48
Klykken, Sindre MD/KDA Molde vgs Send e-post 959 40 257
Korsbrekke, Anne Karin MD/KDA Molde vgs Send e-post
Kostova, Vasilka Renholder Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post
Krohn, Elise Fossum Lærer Molde vgs eksamensvakt/sensorer tilfeldige Molde vgs Send e-post
Kvåle, Jan-Erik Lektor med tilleggsutd. samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 50 950 60 995
Lervik, Leif Magne Rektor 21609 Leiing Molde vgs Send e-post 71 28 31 02 979 73 301
Li, Chuqiao Språk Molde vgs Send e-post
Lindseth, Larissa Spesialbibliotekar Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 19
Martinsen, Harriet Avdelingsleder økonomi/drift Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 09
Midtsæter, Anne Avdelingsleder samfunnsfag, engelsk og mediefag samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 05
Moe, Hans Karstein Lærer Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 53 470 24 784
Moen, Ailin Angvik Lektor med tilleggsutdanning samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 59
Mordal, Lena Haugen MD/KDA Molde vgs Send e-post
Mordal, Marit Fagleder MD/KDA Molde vgs Send e-post 71 28 31 03
Mugaragu, Claudia Renholder Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 977 40 518
Myrland, Hilde Lektor m/tilleggsutdanning Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 16 977 86 030
Møkkelgjerd, Oddrun Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 49 958 39 509
Nakken, Anne Hjønnevåg Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 91 59 40 62 915 94 062
Nakken, Jens Ove Rektor 21609 Leiing Molde vgs Send e-post 71 28 31 00
Nerland, Hilde Adjunkt med tilleggsutdanning samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 50 414 89 056
Norbeck, Synne MD/KDA Molde vgs Send e-post
Nygård, Mari Lektor m/tilleggsutdanning Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 57 996 90 559
Nyland, Kjell Lærer MD/KDA Molde vgs Send e-post 71 28 31 55 982 13 320
Nyland, Svein Rune lektor m/tilleggsutdanning samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 50 922 66 918
Odawaa, Abdulkadir Renholder Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post
Oterhals, Kirsti Moe Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 04 930 45 505
Oterhals, Anne Jorunn Adjunkt med tilleggsutdanning Språk Molde vgs Send e-post 415 99 849
Overå, Oddgeir Rektor 21609 Leiing Molde vgs Send e-post 71 28 31 01
Putten, Anne Beate Lektor m/tilleggsutd Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 51 416 45 262
Reistadbakk, Mads Opstad Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 49
Reistadbakk, Vibeke Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 59 400 94 143
Rennesund, Kjetil IKT-konsulent Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 18 906 95 179
Riksfjord, Marthe Lise Langholm Molde vgs Molde vgs Send e-post
Riksfjord, Thomas Lektor m/ tilleggsutdanning Språk Molde vgs Send e-post 911 79 553
Rinde, Steinar Andreas MD/KDA Molde vgs Send e-post
Rinde, Rakel Hoem MD/KDA Molde VGS Send e-post
Rød, Tone Odette Adjunkt m/tilleggsutdanning Norsk Molde vgs Send e-post 97 69 23 00 976 92 300
Rødseth, Elisabeth Marie Lærer MD/KDA Molde vgs Send e-post 71 28 31 55 900 80 975
Siem, Kjersti Lærer samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 40 29 45 87 402 94 587
Sivertsen, Rune Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 978 92 917
Skarshaug, Stine Lektor m/ tilleggsutdanning Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 49
Solevåg, Margrethe Steine Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 49 986 65 622
Spurkland, Sjur adjunkt m/opprykk samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 59 913 44 738
Staniszewski, Dawid Fagarbeider Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 70 463 69 251
Steinkopf, Ingrid Musikk/kultursk.lære MD/KDA Molde vgs Send e-post 94 85 70 64 948 57 064
Stige, Kristoffer Lektor m/ tilleggsutdanning Realfag Molde vgs Send e-post
Strand, Solveig Grete Renholder Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 971 52 478
Sylte, Lynn-Mary Rovik Lærer samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 990 26 096
Sæter, Astrid Lærer Norsk Molde vgs Send e-post 90 21 80 00 913 66 664
Sætran, Gøran Lærer Norsk Molde vgs Send e-post 98 65 41 56 986 54 156
Teigen, Anne Kari Lærer Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 48 452 73 580
Torheim, Cesilie MD/KDA Molde vgs Send e-post
Torp, Anne Marte Lektor med tilleggsutdanning Språk Molde vgs Send e-post 71 28 31 48
Torvik, Arne Lærer MD/KDA Molde vgs Send e-post
Ulla, Johan Adjunkt med tilleggsutdanning Språk Molde vgs Send e-post 71 28 31 53 412 00 701
Ulvestadbakken, Sara Pernille - MD/KDA Molde vgs Send e-post 907 21 289
Vengen, Ingeborg Lektor m/tilleggsutd Språk Molde vgs Send e-post 71 28 31 51 476 16 986
Vestad, Marit Storjord Lærer samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post
Viera, Angelina Isabel Rubio Renholder m/fagbrev Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 481 72 296
Vindal, Erlend Lektor m/tilleggsutdanning Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 59 920 57 547
Voldsdal, Anne-Marthe Lektor m/tilleggsutd MD/KDA Molde vgs Send e-post 996 97 007
Wallace, Anne Karin Lærer Realfag Molde vgs Send e-post 71 28 31 52
Ween, Kristine Lærer Språk Molde vgs Send e-post 71 28 31 48 916 41 276
Windstad, Wenche Malo Lektor m/tilleggsutdanning Norsk Molde vgs Send e-post 71 28 31 14
Wold, Ingvild Espelid Lærer samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 48
Ødegård, Solveig Assistent Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post
Østrem, Svein Ove Dale Adjunkt med tilleggsutdanning samfunnsfag og MK Molde vgs Send e-post 71 28 31 50 958 01 801
Øyen, Thor-Erik IKT-konsulent Administrasjon og drift Molde vgs Send e-post 71 28 31 13 932 01 315