Hopp til innhold Hopp til hovedmeny

Molde VGS > Skolestart 2020

Skolestart 2020

Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med skolestart.

Molde vgs

Oppmøte 1. skoledag

Første skoledag etter sommerferien 2020 er mandag 17. august for alle elever. 

Denne dagen samles hvert årstrinn i puljevis skolens aula. For ikke å overstige grensa på 200, vil noen klasser få oppmøte separat. Disse er Vg1 toppidrett (klasse 1I), klassene i 2ME og klassene 3I og 4I (se lenke til info om frammøtested og tidspunkt under). Helsedirektoratet har gitt egne unntaksbestemmelser for 1-metersregelen for arrangementer som involverer ungdom under 20 år, bl.a. skoleavslutninger og skolestart. For sikkerhets skyld har vi også fått dette bekreftet hos kommuneoverlegen i Molde.

Smitteverntiltakene vi gjør ved skolestart er derfor helt i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Dersom elever eller foreldre likevel føler usikkerhet knyttet til koronasituasjonen, ber vi om at dere kontakter skolen.

Tidspunkt og sted for oppmøte pr trinn finner du her.

Utfyllende informasjon om smittevern ved skolestart hos oss finner du her. 

Nye Vg1-elever

Alle nye elever må gå til nettsiden skolestart.mrfylke.no for å gjøre nødvendige valg om PC-ordning og fagvalg før skolestart. OBS: Du må ha takket ja til skoleplass i Vigo før du kan logge inn.

Klasseinndeling

De nye Vg1-elevene våre får vite hvem de er kommet i klasse med på første skoledag. Klassene er satt sammen på bakgrunn av mange ulike hensyn. Det vil derfor i utgangspunktet ikke være mulig å bytte klasse. 

Skoleskyss

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha skyssrett må avstanden være 6 km mellom skolen og der du bor (bolig eller hybel). Du søker selv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no).

Du må takke ja til skoleplass før du kan søke om skoleskyss.

Foresattemøte Vg1

Skolen arrangerer møte for foresatte kort tid etter skolestart. Mer info om tid og sted kommer.

Digitale tjenester og FEIDE

Som ny elev må du aktivere brukeren din. Du får mer informasjon om dette ved skolestart.

Brukeren din gir deg en FEIDE-konto som du bruker til pålogging til skolens læringsplattform og andre læringstjenester. Vær oppmerksom på at du får en annen FEIDE-konto enn du har hatt i grunnskolen, du må velge Møre og Romsdal fylkeskommune som tilhørighet når du skal logge på med den nye FEIDE-kontoen din.

Brukeren din gir deg også tilgang til din egen Microsoft 365-bruker som elev og din egen e-postadresse du skal bruke som elev.

Med brukeren din får du tilgang til trådløst nettverk på skolen.

IKT-reglementet for fylkeskommunen regulerer rettigheter og plikter ved bruk av nettverk, datatjenester og digitale ressurser.

Læremiddel

Lærebøker får eleven låne gratis av skolen - de blir utdelt av skolebibliotekar i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Digitale læremiddel: Elever skal bruke PC i skolearbeidet og kan velge enten å bruke egen PC eller leie PC av fylkeskommunene. All nødvendig programvare får du gratis som elev.

Utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må søke om stipendet.

Mopedparkering

Det er anledning til å parkere mopeder på området sør for skolen (se merket område på kartet).

oversiktskart