Eksamen og vurdering

Her finner du viktig informasjon om eksamen. Alle skal ha gjort seg kjent med eksamensreglementet og skolens smitteverntiltak.

Nettressurser ved eksamen

En fullstendig oversikt over tillatte nettressurser ved eksamen, finner du her.

Hjelpemidler til eksamen

En fullstendig oversikt over tillatte hjelpemidler til eksamen, finner du på vigoiks.no.

PreSens

Ved skriftlig eksamen, der kandidaten benytter datamaskin som hjelpemiddel, skal programvaren PreSens benyttes. PreSens er en applikasjon som kontrollerer hvilket nettverk kandidaten er tilkoblet, og varsler eksamensvakten dersom kandidaten kobler seg til et annet nettverk enn det som er tillatt. For at kandidaten skal kunne bruke sin egen datamaskin til eksamen, må PreSens være installert på maskinen.

Mer info og lenke til nedlasting av PreSens finnes på presens.mrfylke.no

Snarveier

Dokumenter

Kontakt