Eksamen som elev

Generell informasjon om eksamen for elever. Detaljert eksamensinformasjon blir gitt av faglærer og legges i itslearning.

Privatister se egen informasjon under Privatist.

For elever som skal ta ny, utsatt eller særskilt eksamen (NUS-eksamen) finnes det egen informasjon om dette.

Kontakt