Eksamenskarakterar

Skriftleg eksamen

Fellessensur for alle skriftlege eksamenar er 19.-21. juni. Det vil seie at alle elevar vil seinast få vite eksamensresultata sine i løpet av onsdag 21. juni. Skriftlege sentralgjevne eksamenar blir vurderte av to eksterne sensorar.

Det er klagerett på eksamenskarakterar, og ordinær klagefrist er 10 dagar frå karakteren er offentleggjort. Resultatet av den ordinære klagebehandlinga skal vere klart seinast 10. september 2023.

Me råder alle avgangselevar som vil klage på eksamensresultatet til å klage innanfor hurtigklagefristen, som er 28. juni kl. 12.00.

Då vil ein få behandla klagen i løpet av veke 26, og dermed få dette avklart før inntaket til høgare utdanning går (Samordna opptak). Desse faga har hurtigklagebehandling:

norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

 

Korleis klager eg på skriftleg eksamen?

Ønskjer du å klage på eksamensresultatet, sender du ein e-post til silje.jenset@mrfylke.no. I klagen må du skrive fullt namn og kva for eksamen (fag) du ønskjer å klage på. Du vil få svar frå skulen på e-post om at klagen er registrert. Dersom du ikkje får svar i løpet av 2 dagar, må du kontakte skulen på nytt.

 

Særleg informasjon om annullering av eksamen i norsk 22. mai 2023

Pga. tekniske problem både nasjonalt og lokalt vart eksamen i norsk hovudmål / kort butid avlyst for alle elevar i Møre og Romsdal. Elevar som tok eksamen i norsk hovudmål / norsk kort butid den 22. mai 2023, kan difor velje om dei vil ha eksamenskarakteren ståande på vitnemålet eller ikkje. Dette må meldast inn til skulen seinast 22. juni kl. 10 - sjå eigen informasjon om dette i Teams. OBS! Det er svært viktig at alle elevar brukar karakterkalkulatoren for å vere sikker på om ein bør behalde karakteren eller ikkje – dette vil vere ulikt frå elev til elev.

Kan eg søkje om å få annullert fleire eksamenar?

Du kan søkje om å få annullert eksamen på grunn av formelle feil. Merk at ustabil tilgang på digitale hjelpemiddel åleine ikkje vil vere grunn nok til å få innvilga annullering. Du kan lese meir om dispensasjon og annullering på Udir sine nettsider. Ta kontakt med skulen om du har spørsmål om dette.

 

Kva om eg hadde gyldig fråvær på skriftleg eksamen?

Dersom du ikkje møtte til eksamen pga. sjukdom eller liknande, og har levert dokumentasjon på dette, har du rett på utsett eksamen til hausten. Skulen vil kontakte deg med informasjon om dette. Dersom du har rett til utsett eksamen i eit trekkfag, skal trekkinga av fag gjerast på ny.

Dersom du har gyldig fråvær på eksamen, kan du ha rett til å søkje betinga opptak til høgare utdanning, du kan lese meir på nettsidene til Samordna opptak.

 

Munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen

Ved munnleg, munnleg-praktisk og praktisk eksamen vil du få vite eksamensresultatet munnleg like etter eksamen er gjennomført. Resultatet vil også bli synleg i VIS same dag. Ved desse eksamenane er det berre klagerett på formelle feil. Det vil seie at du ikkje kan klage på den faglege vurderinga (karakteren) som sensorane har gjort. Dersom du får medhald i klage på formelle feil, vil eksamensresultatet bli annullert. Ta kontakt med skulen v/Silje Jenset om du ønskjer å klage på formell feil ved eksamen.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.