Standpunktkarakterar i fag, orden og åtferd

15. juni vil skulen offentleggjere standpunktkarakterar og halvårskarakterar i fag, orden og åtferd. Det er klagerett på standpunktkarakterar, og klagefristen er 10 dagar frå karakteren er gjort kjend. Både elevar og foreldre til elevar under 18 år kan klage på standpunktkarakterar. Før du klager, kan du be skulen om ei grunngjeving for standpunktkarakteren. Når du har motteke grunngjevinga, er klagefristen 10 dagar frå då du fekk grunngjevinga. For å sikre ei rask handsaming, tilrår me at dersom du ønskjer å klage, sender inn klaga så raskt som mogleg.

Korleis klager eg på standpunkt?

Du må klage skriftleg ved å fylle ut skjemaet og sende det til skulen v/rektor (leif.magne.lervik@mrfylke.no). Rektor hentar så inn uttale frå kontaktlærar (orden/åtferd) eller faglærar (fag) og skriv sin eigen uttale, før klaga sendast til den fylkeskommunale klagenemnda.

Klagenemnda vil vurdere om den som har sett karakteren din har følgt reglane for standpunktvurdering.

 For standpunktkarakterar i orden og åtferd inneber dette:

  • At det er ordensreglementet til skulen som er grunnlaget for vurderinga
  • At du er gjort kjend med ordensreglementet til skulen

For standpunktkarakterar i fag inneber dette:

  • At kompetansen din er vurdert ut frå læreplanen i faget
  • At du har fått høve til å vise kompetansen din på fleire og varierte måtar
  • At standpunktvurderinga er ei samla vurdering av kompetansen din ved avslutninga av opplæringa
  • At du er gjort kjend med kva som er lagt vekt på i fastsetjinga av standpunktkarakteren

Dersom du får medhald i klage på standpunktkarakter i fag, skal rektor setje ein ny karakter. Her vil rektor bestemme om du skal gå opp, gå ned eller bli ståande på same karakter. Det er ikkje klagerett på den endelege karakteren, men rektor skal gje deg ei grunngjeving for den endelege standpunktvurderinga.

Dersom du får medhald i klage på standpunkt i orden eller åtferd, er det klagenemnda som set endeleg karakter.

Kva om eg fekk karakteren 1 i standpunkt?

Dersom du får karakteren 1 i standpunkt, er faget ikkje stått. Då vil du ha rett til å ta ny prøve i faget (NUS) til hausten. Denne prøva har form som ein eksamen. Skulen vil kontakte deg med informasjon om dette. Karakteren frå NUS-prøva vil erstatte standpunktkarakteren. Det vil seie at dersom du får 2 eller betre, er faget stått. Elevar i årets Vg1 og Vg2/3I som får 1 til eksamen og/eller standpunkt vil få tilbod frå skulen om fagleg hjelp i førebuinga til den nye eksamenen i haust. Dette får du informasjon om ved skulestart 2023.

Dokumenter

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.