Elevmedvirkning

Eksempel på elevdemokrati i praksis: Elevrådet har i samarbeid med skolen fått på plass bortennisbord for elevene. Kom og spill!

Elevmedvirkning og elevdemokrati er viktig for oss ved Molde vgs!

 

Elevmedvirking i skolearbeid kan være:
  • At elevene er med på å bestemme hva som skal vektlegges ved vurderinger
  • At elevene får være med på å velge arbeidsmåter i et tema
  • At elevene får vurdere eget arbeid gjennom for eksempel egenvurdering (i tillegg til lærerens vurdering)
  • At elevene er med på å bestemme hva slags regler klassen skal ha
Elevdemokrati kan bety:
  • At klassene kommer med innspill til Elevrådet
  • At Elevrådet er med på å utvikle skolen
  • At skoleledelsen tar sakene fra Elevrådet på alvor
  • Medvirkning gjennom deltakelse i IKT-rådet og matematikkrådet ved skolen

Vær med og bestem over skolehverdagen din!

Snarveier