Elevråd Molde vgs

Elevrådet er elevenes høyeste demokratiske organ ved skolen og består av en tillitselev fra hver klasse, til sammen 60 representanter. Klassens tillitselev velges for ett år av gangen, og har som oppgave å representere sin klasse i elevrådsmøtene.

Elevrådsarbeid

Elevrådet skal ta seg av oppgaver knyttet til elevenes arbeidsforhold og velferdsinteresser, og skal hjelpe til med å skape gode forhold og trivsel ved skolen. Rådet drøfter og gir tilrådning i saker som forelegges av rektor eller elvene. Elevrådet kan også selv ta opp og legge fram saker for rektor.

Elevrådsstyret velges blant alle medlemmene i avdelingselevrådsstyrene.

Elevrådsstyret består av 5-7 medlemmer: leder, nestleder, rettighetsansvarlig, sekretær, styremedlemmer.

  • Elevrådsstyret bør ha møte hver 4 uke, og referat fra disse møtene sendes ut til avdelingselevrådene ved skolen samt til rektor.
  • Elevrådsstyret skal være et bindeledd mellom elevene og skolens ledelse, og møter rektor 4-5 ganger pr. år.
  • To representanter fra elevrådsstyret representerer elevene i skolens utvalg.

Elevrådsstyret avgjør selv hvilke oppgaver både elevråds-styret og avdelingselevrådsstyrene bør ha, og dette bør klargjøres relativt raskt. Representanter fra avdelingselevrådene eller elevrådsstyret velges til fylkesutdanningsutvalget og kontaktforum. 

Representanter fra elevrådsstyret kan også engasjere seg i sentrale elevorganisasjoner.

Leder - Frida Nilsen, 1B
Nestleder - Tuva Asphol, 2ME
Sekretær - Marcus Aas Aure, 1M
Økonomiansvarlig - Silvia Smenes, 2ME
Styremedlemmer - John Moldver Salthammer, 2ME, Leo Moen Eidet, 1E og Kiana Marie Westad, 2KD