IKT-råd Molde vgs

IKT-rådet er ment å kartlegge skolens IKT-bruk, fange opp nye behov, sikre brukermedvirkning fra både elever og lærere, være rådgivende for skolens IKT-strategi og bidra til at denne blir implementert, prøve ut og evaluere pedagogiske IKT-vektøy, samt jobbe fram og prioritere utviklingstiltak.