Miljøteam

Molde vgs. har et miljøteam bestående av vernepleier og barne- og ungdomsarbeider. De har et mangfold av oppgaver knyttet til elevenes skolemiljø, både ved å følge opp enkeltelever, lage sosiale arrangementer, småprat i gangene, deltagelse i undervisning og andre aktiviteter på skolen. Miljøteamet samarbeider tett med både faglærere, kontaktlærere, rådgivere, helsesykepleier og PPT. 

Kontakt