PPT

 

Alle elever i videregående opplæring kan ta kontakt med og søke hjelp hos PP-tjenesten. PP-tjenesten gir råd og veiledning om problemer av både personlig, sosial og faglig karakter. De ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.
PP-tjenesten foretar den sakkyndige vurderingen dersom en elev har behov for spesialundervisning. PP-tjenesten vurderer også om elever har behov for tilpasset opplæring eller tilrettelegging ved prøver og eksamener.

PP-tjenesten kan hjelpe til med å finne ut hvorledes problemene best kan angripes, diskutere de aktuelle problemene med eleven og komme med forslag og råd. I mange tilfelle kan problemene løses. Andre ganger kan en slik diskusjon gjøre at problemet blir lettere å leve med.

PP-kontoret holder til ved Gotfred Lies plass 4, tlf 71111240, e-post anne.berit.lerheim@molde.kommune.no. PPT har også fast kontortid på skolen på mandag og onsdag, kl. 0900-1400 på H234. Se oppslag om dette. Dere kan ta kontakt direkte, eller via skolens rådgivere.

Mestringsgruppe - lær mer om hvordan tankene dine kan påvirke humøret ditt og handlingene dine! 

Kurset er i hovedsak basert på kognitiv atferdsteori (DU- depresjonsmestring for ungdom). Ved å delta vil du bli med i en gruppe på seks-åtte personer/ungdommer. Vi møtes en gang i uken etter skoletid over seks uker. Alle som deltar i gruppen må skrive under på et taushetsløfte. 

Hvem passer kurset for? 

Ungdom på videregående skole som strever med lettere angst, depresjon og/eller stress. 

Målet med kurset: 

  • Bli mer oppmerksom på egne følelser og tanker. 
  • Få kunnskap om at det er vanlig å ha negative tanker. Tankene er i utgangspunktet harmløse, det er hvordan vi reagerer på tankene som kan potensielt gjøre oss syke. 
  • Få kunnskap om og trening i å bryte negative tankemønstre. 
  • Kunne kjenne igjen situasjoner og tanker som påvirker hvordan du har det. 

Ved hjelp av ulike metoder og teknikker lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere bedre, også i perioder med mange negative tanker 

 

Transgruppe – for elever med utfordringer knyttet til kjønnsidentitet 

Født i “feil kropp"? Usikker på om du er jente, gutt eller noe midt i mellom? Mange unge opplever utfordringer knyttet til kjønnsidentitet, og transgruppa er en samtalegruppe der slike ungdommer kan møtes, dele erfaringer og være til støtte for hverandre. Anne Berit (PPT) og Marthe-Lise (helsesykepleier) organiserer de første møtene, men målet er at gruppa skal bli mer og mer elevstyrt etter hvert som ungdommene blir kjent med hverandre. Ta kontakt om du har spørsmål!  

 

OT - Oppfølgingstjenesten

Astrid Pedersen er skolens OT-kontakt.

Oppfølgingstjenesten har plikt til å ta kontakt med og hjelpe de ungdommene som av en eller annen grunn ikke ønsker plass i videregående skole, eller som slutter i løpet av et skoleår.

Dette betyr at hvis du ikke ønsker å være heltidselev, kan OT hjelpe deg med ulike andre alternativer (arbeid/praksisplass).

Oppfølgingstjenesten blir ledet av en OT-koordinator, men ta gjerne kontakt med en av rådgiverne på skolen først. OT-koordinator har kontortid på skolen torsdag, kl. 0815-1130 på H234.