Rusarbeid

 

Rusarbeidet på Molde videregående skole tar utgangspunkt i Plan for rusarbeid i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

Vi har etablerte rutiner og fordelt ansvar for å forbygge rusbruk og følge opp ved bekymring for rusbruk.  

Rusarbeidet er en del av den daglige skoledriften. Det vil si at arbeidet gjøres både i fag, i kontaktlærerarbeidet, hos helsesykepleier og i PPT, i elevrådet, i samarbeidet med russen, og i samarbeidet med foreldre. Behovet for spesielle tiltak ved skolen vurderes fortløpende i dette arbeidet. 

Dokumenter

Kontakt