Foreldremøter 21/22

Innkalling til foreldremøte kommer, og det vil bli invitert til individuell samtale med kontaktlærer.

Foreldremøte Vg1, høst: Tirsdag 14. september 2021 kl. 18:00 i skolens aula.

Foreldremøte Vg2, høst: Tirsdag 9. november 2021 kl. 18:00 i skolens aula.

Foreldremøte Vg1, vår: Onsdag 9. februar 2022 kl. 18:00. Møtet gjøres digitalt, informasjon kommer.