Foreldremøter 21/22

Innkalling til foreldremøte kommer, og det vil bli invitert til individuell samtale med kontaktlærer.

Foreldremøte Vg1, høst: 14. september 2021 kl. 18:00 i skolens aula.

Foreldremøte Vg2, høst: 9. oktober 2021 kl. 18:00 i skolens aula.

Foreldremøte Vg1, vår: 16. februar 2022 kl. 18:00 i skolens aula.