Innlogging og informasjon

Som foreldre til elever på skolen vår, kan det være nyttig å ha tilgang til forskjellige digitale plattformer. 

Inne på Its learning kan dere finne nyttig informasjon som omhandler skolehverdagen til elevene. 

Her logger du inn på Its learning

Skolearena er et dokumentasjonssted for elevenes fravær og vurderinger i fag. Foresatte til elever under 18 år kan få tilgang til skolearena.

Dette er en del av fokuset skolen har på tett samarbeid mellom skole og hjem. For å få tilgang til skolearena må foresatte registrere seg på https://www.skolearena.no. Kontaktlæreren vil deretter godta søknaden og foresatte får tilsendt passord på e-post.

Som foresatt kan du også bruke Skolearena til å legge inn fraværsmelding på vegne av eleven.

Ta kontakt med kontaktlærer om du trenger veiledning eller har mistet passord/brukernavn.