Kontaktlærer

Alle elever ved Molde vgs. har en kontaktlærer. Kontaktlæreren har ansvar for å følge opp sine kontaktelever, både med hensyn til læringsmiljø, trivsel, fravær, faglig utvikling og samarbeid med hjemmet. Ved skolestart får eleven beskjed om hvem som er kontaktlærer, og foreldre til elever under 18 år vil bli kontaktet av kontaktlæreren i løpet av høsten, bl.a. med invitasjon til foreldremøte.