Arbeid for et trygt og godt skolemiljø (Opplæringslova § 9A)

Alle har rett på eit trygt og godt skulemiljø!

Elever som sitter på stoler rundt bord i kantina og koser seg med mat og drikke.

Kapittel 9A i opplæringslova slår fast at alle elevar har rett på eit trygt og godt skulemiljø. Molde vgs. arbeider systematisk for at elevane våre skal ha ein trygg og god skulekvardag. Alle elevar har rett til å bli høyrt i skulemiljøsaker. Alle tilsette har plikt til å følgje med på skulemiljøet til elevane, gripe inn og varsle dersom ein har mistanke om at ein elev ikkje har det trygt og godt på skulen. Når skulen får varsel om at ein elev ikkje har eit trygt skulemiljø, skal ein undersøkje, setje inn tiltak og dokumentere tiltaka.

Skulen har eit eige innsatsteam mot mobbing (SIM) som arbeider med skulemiljøsaker. Medlemmane i SIM ved Molde vgs. er

  • Hilde Myrland, avd. leiar elevtenester
  • Wenche Malo Windstad, skulerådgjevar
  • Marit Kirilov, skulerådgjevar
  • Mona Gundersen-Røvik, skulerådgjevar
  • Trine Aarnes, miljørettleiar
  • Tone Helen Dahle, miljørettleiar
  • Fride Gjelsten, miljørettleiar
  • Herman Lossius Bratli, miljørettleiar
  • Anne Berit Lerheim, PPT
  • Marianne Anderson, ass. rektor og leiar

Korleis kan eg varsle?

Dersom du opplever å ikkje ha eit trygt og godt skulemiljø, kan du varsle ein som arbeider ved skulen, t.d. kontaktlærar eller nokon i SIM (sjå liste over). Du kan også varsle om du mistenkjer at andre elevar ikkje har det trygt og godt på skulen. Foreldre og andre kan også varsle skulen om ein mistenkjer at elevar ved Molde vgs. ikkje har eit trygt skulemiljø.

Du kan varsle både skriftleg og munnleg, eller du kan bruke Møre og Romsdal fylkeskommune sitt elektroniske varslingssystem.

Dersom du meiner at skulen ikkje set inn gode nok tiltak, kan du melde skulemiljøsaker direkte til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Skjerpa aktivitetsplikt

Dersom ein tilsett ved skulen krenkar ein elev, gjeld den skjerpa aktivitetsplikta etter kap. 9A-4. Då skal ein varsle rektor direkte. Dersom rektor krenkar ein elev, skal ein varsle skuleeigar v/kompetansesjefen direkte.

Hjelp frå omboda i fylkeskommunen

Du kan også kontakte elev- og lærlingombodet eller mobbeombodet i fylkeskommunen dersom du ønskjer råd og hjelp i skulemiljøsaker.

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.