Alle Vg3-elever får tilbud om selv-testing for covid-19

Fra tirsdag 11. mai vil alle elever i Vg3 få tilbud om selv-testing for covid-19 i klasserommet. Elever må følge med på Itslearning for praktisk info om tidspunkt og gjennomføring. 

Skriv ut

Det er i samarbeid med Molde kommune og Helse Møre og Romsdal at vår skoleeier, Møre og Romsdal Fylkeskommune, nå har startet gjennomføring av slik selv-testing for elever i klasserommet. Elevene får tilbud om testing hver uke fra tirsdag 11. mai.

I begrunnelsen for tiltaket står det: "Regelmessig, rask og sensitiv screening av ungdom og studenter som ikke omfattes av vaksinasjonsprogrammet for covid-19 må etableres for å kunne drifte skolene som normalt. Det finnes mange alternativer for dette, alle med styrker og svakheter. Skal screeningen være effektiv må den være så sensitiv at den kan fange opp infeksjoner også i tidlig fase, og den må være så rask og kostnadseffektiv at den kan gjøres hyppig."

Testen gjennomfører elevene selv med testpinne i nesa, og det er ikke-pedagogisk personale ved skolen som har fått opplæring i å hjelpe elevene, dele ut utstyr til prøvetaking og samle inn prøvene.  

Tilbudet er frivillig og selvfølgelig gratis. 

Svar på testene gis ut elektronisk med klasse og skole som pasientnavn (elevene er anonyme).  Ved positivt svar settes klassen i karantene og elevene i klassen må testes individuelt på kommunenes teststasjon.  

Dokumenter

Kontakt