Arbeiderpartiet vant skolevalget på Molde vgs.

Med 31,9 prosent av stemmene vant Arbeiderpartiet skolevalget på vår skole denne gangen. 74,8 prosent av elevene våre avga sin stemme i skolevalget. (Illustrasjon: NSD/ Utdanningsdirektoratet)

 

 

 

 

Skriv ut

Et stort flertall av elevene ved Molde vgs valgte rød-grønt i årets skolevalg. Som illustrasjonen fra NSD/Utdanningsdirektoratet viser, ble partiene AP, SV og MDG de mest populære, med en samlet oppslutning på 65,7 prosent. Til sammenlikning fikk høyresiden, med H, FrP og V, en samlet oppslutning på 23,7 prosent.

Partiene med flest stemmer foruten Arbeiderpartiet ble altså Sosialistisk Venstreparti (21,8 prosent) og Miljøpartiet de grønne (12,3 prosent).

Partiene på høyresiden fikk en langt lavere oppslutning blant våre elever.  Det ble 9,8 prosent av stemmene som gikk til FrP, og 7,4 prosent til Høyre.

Dette er en markant endring fra forrige stortingsvalg i 2017, da skolevalget ved vår skole ga 22,6 prosent oppslutning til Høyre, og 13,2 prosent til Arbeiderpartiet.

Senterpartiet fikk lavest oppslutning av partiene som deltok i skoledebatten, med 1,2 prosent oppslutning. 

Valgdeltakelsen var noe lavere ved skolen vår i år enn i fjor, med 74,8 prosent. Dette er likevel en høyere deltakelse enn flere tidligere år. Det er første gang vi tok i bruk digital stemmegivning ved skolen, uten at vi vet om dette har bidratt til å ta ned deltakelsen i valget.

Her kan du lese mer om resultatet, se statistikker og utviklingen over tid: https://skolevalg.nsd.no/skole/10423/2021 

Kontakt