Foreldremøte på Vg1 tilpassa streiken

Vi gjennomfører planlagt foreldremøte i Vg1 tirsdag 13. september kl 18, med felles informasjon i skolens aula (rett innenfor hovedinngangen i østre ende av skolen). Det som blir annerledes på grunn av streiken, er at ikke alle kontaktlærere vil være tilstede og samle sin foreldregruppe, eller ha foreldresamtaler.

Vg1-foreldre som har kontaktlærer ute i streik vil motta kun en SMS fra skolen med invitasjon fra rektor til møtet. De Vg1-foreldrene som har kontaktlærer som ikke er tatt ut i streik, vil i tillegg motta en e-post fra kontaktlærer med mer info og invitasjon til foreldresamtaler.

De foreldrene som ikke har en kontaktlærer under møtet, vil etter plenum kunne stille spørsmål til rådgiver og andre, dersom det er aktuelt.

Vi ønsker vel møtt til et annerledes foreldremøte! Invitasjonsbrevet fra rektor ligger vedlagt.

Skriv ut

Dokumenter

Kontakt