Fortsatt streik: Oppdatering fra rektor

Tross møte mellom partene i streiken i dag, har det ikke lykkes å få til en avtale. Derfor fortsetter streiken, også ved Molde vgs. Rektor ønsker derfor å nå ut til alle elever, foreldre og ansatte med brevet dere kan lese under.

Skriv ut

Kjære elever, foreldre og ansatte ved Molde vgs

 

I dag møttes partene i lærerstreiken til nye samtaler, men til min dype fortvilelse ser jeg i media at de gikk fra hverandre uten å ha kommet nærmere en løsning. Det betyr at vi står foran en ny, svært krevende periode. Til tross for dette, i morgen skal vi igjen møtes og til tross for alle vanskene, sammen forsøke å skape gode skoledager.

 

I dag hadde jeg håpet å få rette blikket framover, ta imot alle lærerne ved skolen og sammen legge grunnlaget for resten av skoleåret. En slik løsning fikk vi dessverre ikke. Når vi nå går inn i den femte uka med streik ved Molde vgs betyr det at elevene våre, på tvers av alle klassetrinn og utdanningsprogrammer, fortsatt vil bli rammet. Som i forrige uke vil undervisningstimer bli avlyst og klassemiljøene vil fortsatt lide. Det smerter.

 

Midt oppi dette dystre bildet vil jeg først og fremst rose elevene våre. I denne krevende hverdagen møter jeg og kollegaene mine positive og konstruktive ungdommer som forsøker å holde seg oppdatert i stadig skiftende timeplaner, som møter til de timene de har og som hjelper oss med tilbakemelding når de ser noe galt. Det inspirerer.

 

Jeg vil også dere alle skal vite at vi gjør alt vi kan for å minimalisere skadevirkningene for elevene våre. Det betyr at vi har søkt om og fått innvilget dispensasjoner fra streiken slik at lærere i de mest prekære tilfellene både kan håndtere enkeltklasser og sårbare enkeltelever, at skolerådgiverne kan følge opp elever som sliter og at skoleledelsen kan sikre at vi har det overordnede blikket for å trygge både de som ved streikens start var de sårbare, og de som i økende grad blir det ettersom streiken trekker ut. Kommende uke blir dette arbeidet enda viktigere, og trolig enda mer omfattende.

 

Som rektor er det svært krevende å se at så mange av elevene våre ikke får et fullverdig opplæringstilbud. For det er jo opplæring vi skal gi – opplæring innenfor rammene av en trygg og god skolehverdag. Men nå kan vi ikke det.

 

Streikeretten står sterkt i Norge, og opp gjennom vår moderne historie har den vært med på å sikre oss alle mange grunnleggende rettigheter. Hele systemet vårt er bygd opp omkring dette, et forutsigbart og tillitsfullt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakere, med drøfting og medbestemmelse i løpet av tariffperiodene, men med faren for konflikt i forbindelse med sentrale forhandlinger. Her har vi roller å ivareta, og de må vi ta på alvor. Det er når det blåser som verst at vi må stå støtt. Og nå blåser det.

 

Sammen med svært mange av dere, som på ulikt vis er deltakere i skolefellesskapet vårt, som elever, foreldre eller ansatte, opplever jeg dette som svært tøft. For hver uke har det hele strammet seg mer til, og skolen puster ikke lenger slik den skal. Det er alvor nå.

 

Løsningen på streiken ligger hos de sentrale partene i konflikten, langt over mitt nivå, men jeg håper, sett i lys av de dyptgripende konsekvensene streiken nå er i ferd med å få, at de

hver på sin side finner nye løsningsforslag slik at de på ett eller annet vis kan møtes til en enighet. For nå må dette snart ta slutt. Skolen må igjen få puste.

 

Leif Magne Lervik

rektor

Kontakt