Fortsatt streik ved Molde vgs

Mandag 22. august ble over halvparten av lærerne ved Molde vgs tatt ut i streik. Dette har de siste tre ukene lammet store deler av opplæringa for skolens ca. 700 elever. Fortsatt ser vi ingen tegn til snarlig løsning, og vi forbereder oss derfor på å gå inn i en fjerde streikeuke, med alle de utfordringene det medfører.

Skriv ut

Det er åpenbart at streiken påvirker skolefellesskapet, læringsarbeidet og det sosiale miljøet elevene er avhengige av. Klassemiljøene har ikke fått utvikle seg slik vi har ønsket, opplæringa blir selvsagt mangelfull og hele skolens indre liv blir påvirket. Likevel, vi har forsøkt å gi ungdommene våre en mest mulig positiv hverdag, men klart innenfor de begrensningene streiken forutsetter.

For de mest sårbare elevene representerer gjerne skolen planmessighet og orden. Når lærere, og spesielt kontaktlærere er i streik, opplever disse elevene at hverdagen blir mer kaotisk. At elevene er hjemme store deler av den tiden de egentlig burde ha vært på skolen medfører at de lett kan bli «usynlige» for støtteapparatet. Vi har derfor intensivert innsatsen fra bl.a. skolerådgiverne og miljøteamet vårt.

Vi forstår svært godt at mange elever og foreldre ønsker seg tilbake til normal skoledrift. Det gjør vi alle, for det er ingen tvil om at utfordringene vi opplever i forbindelse med streiken nå begynner å røyne på. Som alle vet, er det lite vi her lokalt kan gjøre, annet enn å være tydelige på de rollene vi har og behandle hverandre med respekt. Så får vi håpe at partene finner sammen til en løsning som gjør at vi kan gå videre.

Vi oppfordrer igjen alle foreldre om å snakke med sin elev for å høre hvordan det går og slik være tett på. Ta kontakt med skolen dersom dere opplever at dette ikke går så bra for din ungdom. Det er også et godt råd om dere som er foreldre hjelper ungdommen med å holde normal døgnrytme og ha mest mulig vanlige rutiner i hverdagen.

Tirsdag 13. september kl. 18.00 er det foreldremøte for Vg1 i skolens aula. Jeg håper flest mulig kommer, for her vil vi ha en god måte både å informere og få en dialog om elevenes hverdag.

Så snart vi vet noe mer, vil vi selvsagt straks informere om dette i alle kanaler. Da vil vi også kunne si mer om hvordan vi skal jobbe med fag og miljø videre utover i skoleåret.

Ha en riktig god helg alle sammen!

- rektor

Kontakt