Grønt nivå på skolen fra mandag

Fra og med mandag er det grønt smittevernnivå på skolen vår. Dette innebærer vanlig undervisning, men med begrensninger på større arrangement.

Skriv ut

Fra og med mandag 17. januar innføres grønt nivå ved Molde vgs. Det innebærer en mer normalisert skolehverdag med ordinære timeplaner og undervisning.

Dette betyr ikke et fullstendig frislepp av smitteverntiltak, og vi vil blant annet begrense en del større samlinger der foreldre og andre er involvert. Dette kommer vi tilbake til. I tillegg følger vi fortsatt de ordinære smitteverntiltakene som å holde avstand til hverandre, god håndhygiene og holde seg hjemme og teste seg ved symptomer.

Overgangen til grønt nivå er drøftet med kommuneoverlegen i Molde, som legger stor vekt på at foreldre bør ta tredje vaksinedose, ettersom trippelvaksinerte har et mye mildere sykdomsforløp dersom de blir smittet av omikron.

Vi gleder oss til å få alle elevene tilbake til vanlig skolehverdag, og håper at smittesituasjonen tilsier at vi kan holde oss på grønt nivå framover. Slik utviklingen er nå, forventer vi en del smittetilfeller blant elevene våre framover. Informasjon om hva elevene skal gjøre ved positiv test eller nærkontakt, finner du her. 

Rektor

 

Kontakt