Info om hospitering på Molde vgs

I uke 46 kommer mange avgangselever fra ungdomsskolene på hospitering til oss. De får se hvordan en skoledag er på de utdanningsprogrammene de er mest interessert i. Her finner du informasjon om  skoledagen for hospitantene, som varer fra kl 08.15 - 13.30.

Skriv ut

Som hospitant kommer du til Molde vgs fra morgenen av. Da får alle en felles velkomst i skolens Aula, rett innenfor den røde hovedinngangen i østre ende av skolen. Etter felles velkomst blir hospitantene fordelt på de utdanningsprogrammene de skal besøke. De blir guidet rundt dit de skal. De får møte elever og lærere, og delta i ulike aktiviteter som gir et bilde av hvordan de ulike utdanningsprogrammene er. De får også omvisning på hele skolen av elever i Vg2, og gratis lunsj i kantina. Man trenger altså ikke å ha med seg matpakke!

Mot slutten av dagen får hospitantene snakke med rådgiverne våre og såkalte elev-ambassadører. Da snakkes det for eksempel om utdanningsvalg, skolehverdag, valg av fagkombinasjoner, med mer. Hospitantene får da ei rolig økt til slutt, der de kan stille spørsmål etter å ha fått mange inntrykk gjennom dagen.

Foreldre er jo ikke med på hospiteringen, men fortvil ikke!

I januar planlegger vi og Romsdal vgs å holde felles åpen dag, slik at både mulige søkere og deres foreldre kan besøke oss, få informasjon, se dere rundt, snakke med rådgivere og andre ansatte – på begge skolene, hvis dere ønsker det. 

Til så lenge kan dere følge med på bilder og filmsnutter vi har lagt ut på Instagram og Facebook med søkeord @moldevgs! Da får dere et godt innblikk i aktiviteter og hverdag for elevene våre. 

Velkommen til hospitering!

Dokumenter

Kontakt