Informasjon om klageprosess på standpunktkarakterer

Onsdag 15. juni publiseres alle standpunktkarakterer på VIS. Elevene vil få en SMS om at karakterene er lagt ut, samt en lenke til informasjon om klageadgang og skjema for dette. 

Skriv ut

Før man klager, må man snakke med faglærer for å få en nærmere forklaring på hvorfor karakteren er satt som den er. Eleven kan også be om en skriftlig forklaring dersom den muntlige ikke oppleves som tilfredsstillende. Merk at det kun kan klages på standpunktkarakterer. Klagefrist er 25. juni. Det er en egen hurtigklagefrist for Vg3 den 17. juni, men vi oppfordrer også alle andre som ønsker å klage til å gjøre det så raskt som mulig.

Informasjonen som er delt med elevene, og klageskjema, ligger som lenker under denne teksten.

Alle klager blir sendt til fylkeskommunens klagenemnd. Dersom en klage avvises, blir karakteren stående. Hvis klageren får medhold, skal rektor etter innspill fra faglærer sette ny karakter. Denne kan gå opp, den kan bli stående og den kan gå ned.

Se mer informasjon mo reglene fra Udir her:

  https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Vurdering/behandling-av-klager-pa-standpunktkarakterer-i-fag/ 

Dokumenter

Kontakt