Innovasjon og ledelse flytter fra Romsdal vgs til Molde vgs!

Fra høsten av blir utdanningstilbudet Innovasjon og ledelse flyttet til oss på Molde videregående skole. Innholdet i tilbudet opprettholdes.

Skriv ut

Elevene på Innovasjon og ledelse vil fortsatt få bedriftserfaring på vg1, etablering av egen bedrift på vg2 og 15 verdifulle studiepoeng ved Høgskolen i Molde på det tredje året.

 Innovasjon og ledelse som utdanningstilbud er det eneste i sitt slag i Norge, og har vært et studieforberedende tilbud på Romsdal videregående skole siden 2012, basert på fag som Markedsføring, Økonomi, Ledelse, Innovasjon og Entreprenørskap. Nå blir tilbudet lagt til Molde videregående, og alle de tre årskullene får tilhold i D-blokka, lengst vest på skolen. 

 Informasjon om flyttingen er tidligere blitt sendt til alle søkere og rådgivere i ungdomsskolene i regionen.

 Vi ser fram til å inkludere elever og lærere fra Innovasjon og ledelse på skolen vår!

 Les mer informasjon om utdanningstilbudet her:

https://www.vilbli.no/nb/nb/more-og-romsdal/salg-og-reiseliv-med-innovasjon-og-ledelse/program/v.sr/v.srsrl2--ep/p2?tid=

 Kontaktperson for spørsmål om faglig innhold og rutiner på IL er teamleder Siri Løvaas: Siri.lovaas@mrfylke.no

Snarveier

Kontakt