Koronasmitte ved Romsdal vgs - Ingen smitte ved Molde vgs

Som mange har sett i lokalpresse og sosiale medier, er det nå påvist koronasmitte hos en elev ved Romsdal vgs. Dette har ført til at 40 personer, både elever, lærere og andre, er satt i karantene i påvente av koronatest og testresultater. Slik vi er gjort kjent med har den aktuelle eleven ikke benyttet kollektivtransport til skolen.

Skriv ut

 

 

Både Molde vgs. og Romsdal vgs. er fortsatt på gult nivå, dvs. at vi følger de samme rutinene som hittil. Jeg har nå tett dialog med beredskapsansvarlig på fylket, kommuneoverlegen i Molde og min rektorkollega på Romsdal, slik at vår egen skole hele tiden er oppdatert på hvordan dette bildet endrer seg og at vi dermed er beredt til å ta riktige avgjørelser på kort tid.

Avhengig av testresultatene på de som nå er satt i karantene ved Romsdal, vil vi avgjøre hvorvidt skolene skal over på rødt nivå. Hvis det skjer, vil alle få beskjed om hvem som skal komme på skolen når og hvilke konkrete endringer i timeplanen det vil medføre.

Med andre ord, kom på skolen, fortsett med de gode smittevernreglene, dvs. hold avstand og følg hygienerådene for håndvask og hosting, sprit pultene godt, men vær hjemme og be om test dersom du har koronalignende symptomer. Jeg oppdaterer dere alle så snart jeg enten vet mer eller om vi har tatt beslutninger som vil påvirke skoledagen deres. Det viktigste for meg nå er at alle elever og ansatte fortsatt skal være trygge.

Kontakt