Mandag starter hospiteringen på Molde vgs

Fra mandag kommer mange avgangselever i ungdomsskolen på hospitering til oss, for å se hvordan en skoledag er på de utdanningsprogrammene de er mest interessert i. Her finner du informasjon om  skoledagen for hospitantene, som varer fra kl 08.15 - 13.30.

Skriv ut

Som hospitant kommer du til Molde vgs fra morgenen av. Da får alle en felles velkomst i skolens Aula, rett innenfor den røde hovedinngangen i østre ende av skolen. Etter felles velkomst blir hospitantene fordelt på de utdanningsprogrammene de skal besøke. De blir guidet rundt dit de skal. De får møte elever og lærere, og delta i ulike aktiviteter som gir et bide av hvordan de ulike utdanningsprogrammene er. De får også omvisning på hele skolen av elever i Vg2, og gratis lunsj i kantina.

Mot slutten av dagen får hospitantene snakke med rådgiverne våre og såkalte elevambassadører. Da snakkes det for eksempel om utdanningsvalg, skolehverdag, valg av fagkombinasjoner, med mer. Hospitantene får da ei rolig økt til slutt, der de kan stille spørsmål etter å ha fått mange inntrykk gjennom dagen.

Foreldre er jo ikke med på hospiteringen, men fortvil ikke!

Torsdag 20. januar planlegger vi og Romsdal vgs å holde felles åpen dag kl 16 - 19, slik at både mulige søkere og deres foreldre kan besøke oss, få informasjon, se dere rundt, snakke med rådgivere og andre – på begge skolene, hvis dere ønsker det. 

Til så lenge kan dere se på bilder og filmsnutter vi har lagt ut på Instagram og Facebook med søkeord @moldevgs, og se denne infofilmen om våre tilbud: https://youtu.be/JS9aHVY0tTQ 

Velkommen til hospitering!

Dokumenter

Kontakt