Påvist koronasmitte på elever ved Molde vgs

Det ble lørdag påvist smitte hos to elever på vår skole, som går i hver sin klasse på henholdsvis første og tredje trinn. Nærkontakter av disse elevene har nå blitt varslet på SMS av oss. 

Skriv ut

Uvaksinerte nærkontakter skal i smittekarantene, og ikke komme på skolen på mandag. De skal teste seg så snart som mulig og må få negativt testsvar før de kan møte på skolen igjen. De skal uansett teste seg igjen to dager etter første test, og så igjen to dager etter denne. 

Fullvaksinerte nærkontakter og de som har fått én vaksinedose for minst tre uker siden anbefales å ta en test, helst så snart som mulig. 

Alle bestiller selv test via sin hjemkommunes nettside, man behøver i de fleste kommuner ikke å ringe helsevesenet for å bestille test. 

Elevene våre må uansett følge med på Itslearning for informasjon om hvordan undervisninga legges opp kommende uke.

Foreldre som har spørsmål bes om å ta kontakt med kontaktlæreren til sin ungdom. 

Under følger noen nærmere presiseringer fra helsevesenet, oppdatert søndag:

«Beskyttet» defineres som at personen:

 • er fullvaksinert 
 • har fått 1 vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter at dosen ble satt
 • har gjennomgått covid-19 de siste 12 månedene

Personen er fullvaksinert når vedkommende:

 • har fått 2 vaksinedoser, og det har gått over 1 uke siden siste dose
 • gjennomgått covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden
 • fått 1 vaksinedose og etter 3 uker tester positivt på en koronatest
 • fått påvist antistoffer mot covid-19 og har fått 1 dose med koronavaksine for over en uke siden

De som slipper karantene er:

 • Fullvaksinerte (disse bør likevel teste seg dersom de får symptomer).
 • Personer som har fått 1 vaksinedose, og det har gått 3 til 15 uker etter at dosen ble satt, slipper karantene dersom de tar en test på mellom 3 og 7 dager siden eksponering for smitte. Personen trenger ikke være i karantene fram til testen tas.
 • For personer under 18 år unntas disse fra karantene under følgende forutsetninger:
  • Personer over 13 år (ungdomsskole, videregående, høyskole, universitet og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet):
   • Ved kjent eksponeringstidspunkt anbefales testing på dag 3, 5 og 7
   • Ved ukjent eksponeringstidspunkt, eller mistanke om eksponering over tid: Vi anbefaler at første test tas så raskt som mulig, og deretter bør det tas ytterligere to tester med cirka 48 timers mellomrom. Elevene bør da ikke gå tilbake til en ordinær skolehverdag før den første testen er besvart negativ.    
  • Barn i barnehage og barneskole (Barn inntil 12 år, samt 13-åringer på barneskole):
   • Ved kjent eksponeringstidspunkt: Vi anbefaler testing på dag 3 og en test mellom dag 5 og 7
   • Ved ukjent eksponeringstidspunkt, eller mistanke om eksponering over tid: Vi anbefaler at første test tas så raskt som mulig, og deretter bør det tas ytterligere en test etter 2–4 døgn. Barna bør da ikke gå tilbake til en ordinær skolehverdag/barnehage før den første testen er besvart negativ. 

I tillegg er det svært viktig å være bevisst på at unntakene som er gitt for personer under 18 år ikke gjelder dersom de er husstandsmedlemmer til en smittet. For dem gjelder følgende:

Dersom en smittet person har mulighet å leve adskilt fra resten av husstanden, skal husstandsmedlemmene gjennomføre karantenen som forklart over. Da gjelder altså de samme reglene som for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer.

Er det ikke mulig for en smittet person å leve helt adskilt fra husstanden, kan de som er i karantene regne kontakten på dag 5 (fra asymptomatisk person har testet positivt eller fra symptomene oppstod hos den smittede personen) som siste eksponering, og telle 10 døgn derfra. Det vil da si at husstandsmedlemmene må være i karantene i 15 døgn. Husstandsmedlemmer skal da i utgangspunktet være i karantene i 15 døgn. Men får mulighet å teste seg ut av karantene. Men da kan ikke testen bli tatt før 12 døgn etter sykdomsstart hos den siste syke i husstanden.

Les mer om dette her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/testing-isolasjon-smittesporing-og-karantene/testing/testing-erstatte-smittekarantene-barn-og-unge

https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#hvem-skal-i-smittekarantene

 

Kontakt