Rødt nivå ved Molde vgs - Hva betyr det?

Alle landets videregående skoler er nå på rødt nivå fram til 18. januar. Det betyr minimum én meters avstand til alle andre i alle situasjoner, inkludert i klasserommet og friminutter. I tillegg vil det være mange ulike lokale tilpasninger her hos oss. 

Skriv ut

Grunnskolen opererer med faste kohorter. Fordi våre elever må blandes i ulike grupper (bl.a. matematikk, fremmedspråk og programfag) er det ikke mulig å ha slike faste kohorter i videregående skole. Derfor er det særlig viktig å ha et skjerpet fokus på smitteverntiltakene. Det betyr:   

  • Ingen syke skal under noen omstendighet møte på skolen 
  • Alle må selv sørge for god hygiene, mens skolen sørger for forsterket renhold 
  • Vi innfører strenge kontaktreduserende tiltak, som: Ingen fysisk kontakt mellom personer (ingen klemming og  håndhilsing), elevene er delt inn i mindre grupper, vi holder minimum én meters avstand til hverandre i alle situasjoner, vi unngår trengsel og store samlinger og vi har justert oppmøtetidene for ulike elevgrupper

Fordi vi nå har en reell, alvorlig og pågående smittesituasjon i vår region, er det særdeles viktig at vi alle følger disse anvisningene.

På rødt nivå har vi også endret timeplanen slik at kun ca. halvparten av elevene våre er på skolen samtidig. Det betyr at elevene rullerer på å være fysisk på skolen og å ha digital hjemmeundervisning. Disse planene ligger på skolens digitale læringsplattform, Itslearning. 
Foreldre oppfordres til å henvende seg til elevens kontaktlærer for eventuelle spørsmål knyttet til skoledagen. 

Kantina vil være åpen for salg, men med begrensninger på hvor mange som til enhver tid kan være i salgsområdet. Alle sitteplassene er stengt, og elevene bes spise på klasserommet. Elevene bør holde seg mest mulig i ro på og ved klasserommet gjennom hele dagen. Alle må unngå trengsel når man skal inn/ut av klasserommet.  

Vi håper at disse tiltakene vil gjøre situasjonen bedre og at vi snart kan forlate rødt nivå. Likevel, i den fasen vi nå er i er det viktig at vi alle følger de rådene og påleggene som er gitt.  

Tusen takk for hjelpen alle sammen! 

Kontakt