Skolevalget 2021 ved Molde vgs

Det ble gjennomført fysisk skoledebatt, valgtorg og stemmegivning på skolen vår onsdag 1. september. Valgresultatet kommer tirsdag 7. september kl 19.00.

Skriv ut

I tråd med fylkesutvalgets vedtak om å gjennomføre fysiske skoledebatter, og det faktum at vi i dag befinner oss på grønt nivå, gjennomførte Molde vgs ordinær paneldebatt onsdag 1. september kl. 09.00.

Dette gjorde vi etter å ha innhentet råd fra kommuneoverlegen, som ikke fant grunnlag for å iverksette begrensninger. Vi gjorde også dette i tett dialog med fylkeskommunen.

Etter debatten arrangerte vi valgtorg utendørs, hvor elevene snakket med politikerne.

Under hele dette arrangementet fulgte vi smittevernveilederen for grønt nivå.

Resultatet av valget publiseres tirsdag 7. september kl 19.00.

Kontakt