Søke vgs? Velkommen til åpen dag!

Torsdag 10. februar kl 16-19 åpner vi dørene for alle 10. klassinger og foreldre som vil se nærmere på skolen vår.

Skriv ut

Mange skal nå søke videregående opplæring før 1. mars. Vi åpner dørene torsdag 10. februar kl 16-19 slik at interesserte 10. klassinger og deres foreldre kan komme innom på et uformelt besøk for å bli mer kjent på skolen vår og med våre utdanningstilbud. 

Det blir ingen felles samling denne ettermiddagen, man dropper inn og går dit man selv ønsker i løpet av besøket. En kan besøke ulike deler av skolen, møte elever og lærere, og snakke med fagledere/ rådgivere. Målet er at både foreldre og 10. klassinger skal få oppleve skolen på nært hold, og få god informasjon om fagretninger og utdanningsprogram.

Vi oppfordrer alle besøkende til å benytte hovedinngangen vår på sørsida av skolen (se bilde over). Der vil dere bli ønsket velkommen, og få informasjon om hva dere finner hvor. Det blir kaffe og enkel servering i skolens Aula. 

Åpen dag er et samarbeid med Romsdal videregående skole, slik at en kan besøke begge skolene denne ettermiddagen. 

Velkommen!

Snarveier

Kontakt