Velkommen til vår nye nettside!

Molde vgs har nå fått ny nettside med enklere tilgang til informasjon om skolen.

Skriv ut

Den nye nettsida gir en oversiktlig meny for både elever, foreldre og andre som søker informasjon om skolen, utdanningstilbud og ulike ordninger vi har. Innholdet illustreres med nye bilder og videoer som viser ulike sider ved skolehverdagen vår.   

Nettsida vil bli videreutviklet i ukene framover, med noen flere pekere, bilder og videoer etter hvert som vi ser hva som passer målgruppene våre.  

Er det noe du savner informasjon om, eller er det noe som oppleves forvirrende? Gi tilbakemelding til avdelingsleder Anne Midtsæter ved å sende en epost til anne.midtseter@mrfylke.no.   

Kontakt