Ansatte

Trine Aarnes
Miljøveileder
90 52 77 28 / 905 27 728
Liv Amdam
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 48 / 970 04 567
Marianne Anderson
Ass. rektor
71 28 31 02 / 451 51 598
Wenke Andersson
Reinhalder
Stine Angvik
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 62 / 951 07 876
Ida Løseth Arnesen
Lektor
97 53 96 11 / 975 39 611
Kjersti Skjåk Astad
kjasta
984 04 023
Matthew Thomas Barry
-
456 88 940
Boyan Belovsky
Celia Berg
Avdelingsleder norsk og fremmedspråk
71 28 31 06 / 997 80 722
Gabie Wanach Berg
Lærer
71 28 31 47 / 473 04 804
Tora Kristine Bergem
Lektor med tilleggsutdanning
71 38 31 55
Ida Beyer
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 58 / 918 91 869
Grethe Blikås
Konsulent
71 28 31 60 / 930 11 718
Marit Bolsø
Lektor med tilleggsutdanning
98 23 31 27 / 982 33 127
Rune Borge-Olsen
IKT-leder
71 28 31 17 / 404 53 270
Silje Thuseth Brubæk
Administrativ rådgiver
71 28 31 08 / 936 85 248
Hilde Bergfjord Brunvoll
adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 32 18 / 980 53 541
Tone Helen Dahle
Miljøveileder
952 24 597
Martin Kristian Due
Lærer
71 28 31 54 / 951 36 129
Oddmund Eidhamar
Lærer
71 28 31 00 / 481 50 761
Per Håvard Ekli
Lærer
71 28 31 58
Maria Louise Ellingsen
482 40 577
Emma Marie Finnøy
Magnar Fjørtoft
Lærer
71 28 31 54
Bente Flemsæterhaug
Lærer
71 28 31 50
Per Kåre Fossum
Møremusikar
71 28 05 17 / 901 37 515
Philippe Gatete
Renholder
407 38 828
Eirin Gjendemsjø
Lærer
979 83 879
Mona Gundersen-Røvik
Lektor m/ tilleggsutdanning
71 28 31 59
Hans-Petter Gyldenskog
Lærer
Marianne Hafsaas
Per Arnt Harnes
Lektor m/tilleggsutd.
71 28 31 53 / 970 84 215
Lena Haugen
Lars Jonny Havnes
Eksamensvakt
71 28 31 11
Geir Opstad Heggdal
-
John Steinar Helde
Lærer
71 28 31 49 / 975 34 571
Richard Hoel
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 32 18 / 416 84 924
Halvor Holm
Gerd Henny Holmeide
Avdelingsleder realfag
71 28 31 04 / 482 90 001
Tone Hosking
Lektor
71 28 31 59 / 993 29 521
Jon Arne Hoås
Lærer
51 92 38 34 / 993 90 856
Anne Hukkelberg
Lærer
926 64 946
Helene Häggemark
Lærer
98 43 43 46 / 984 34 346
Hans Iversen
Lærer
993 83 469
Annbjørg Rønne Jenset
Reinhalder
452 91 896
Silje Jenset
Konsulent
95 20 99 46
Jon Arild Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 49 / 997 11 334
Linda Mork Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
47 82 09 69 / 478 20 969
Cristoffer Mathias Kanestrøm
IKT Lærling
71 28 31 69 / 712 83 169
Marit Kirilov
Lærer
71 28 31 15 / 990 34 101
Kari Kjærnet
Lektor med tillegg
406 70 623
Sissel Kjøl
Lektor med videreutdanning
71 28 31 61
Sigrid Kleiva
Lærer
71 28 31 48
Sindre Klykken
959 40 257
Anne Karin Korsbrekke
-
Ragna Westlie Kristoffersen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 62 / 481 37 159
Kåre Krogstad
Adjunkt med opprykk
99 57 33 24 / 995 73 324
Jan-Erik Kvåle
Lektor med tilleggsutd.
71 28 31 50 / 950 60 995
Knut Kårevik
-
934 29 538
Anne Berit Lerheim
Lærer
414 57 900
Leif Magne Lervik
Rektor
71 28 31 01 / 979 73 301
Larissa Lindseth
Spesialbibliotekar
71 28 31 19
Daniel Lundgren
IKT-Servicemedarbeider
71 28 31 70
Harriet Martinsen
Avdelingsleder økonomi/drift
71 28 31 09
Eilin Midtbø
Lærer
Anne Midtsæter
Avdelingsleder samfunnsfag, engelsk og mediefag
71 28 31 05
Hans Karstein Moe
Lærer
71 28 31 53 / 470 24 784
Ailin Angvik Moen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 59 / 415 10 699
Jens Kristian Mordal
Lærer
Marit Mordal
Avdelingsleder
71 28 31 03
Sherly Morstøl
Renholder
97 54 69 35 / 975 46 935
Claudia Mugaragu
Renholder
977 40 518
Hilde Myrland
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 16 / 977 86 030
Jens Ove Nakken
Rektor
71 28 31 00
Turid Nausthaug
Lærer
71 28 31 58 / 915 43 168
Hilde Nerland
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 414 89 056
Synne Norbeck
Mari Nygård
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 57 / 996 90 559
Kjell Nyland
Lærer
71 28 31 55 / 982 13 320
Svein Rune Nyland
lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 922 66 918
Anne Jorunn Oterhals
Adjunkt med tilleggsutdanning
415 99 849
Anja Poulsen
Lærer
Anne Beate Putten
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 51 / 416 45 262
Mads Opstad Reistadbakk
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 49
Vibeke Reistadbakk
Lærer
71 28 31 59 / 400 94 143
Kjetil Rennesund
IKT-konsulent
71 28 31 18 / 906 95 179
Thomas Riksfjord
Lektor med opprykk
911 79 553
Rakel Hoem Rinde
-
Steinar Andreas Rinde
Yvonne F. Roaldsøy
71 26 64 00
Hedda Lidija Romundstad
Lærer
920 13 033
Elisabeth Marie Rødseth
Elisabeth Marie Rødseth
71 28 31 55 / 900 80 975
Stine Skarshaug
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 49
Leiv Skeidsvoll
Hugo Skår
Lærer
41 59 71 09 / 415 97 109
Margrethe Steine Solevåg
Lærer
71 28 31 49 / 986 65 622
Sjur Spurkland
adjunkt med tileggsutdanning
71 28 31 59 / 913 44 738
Solveig Grete Strand
Reinhalder
97 15 24 78 / 971 52 478
Astrid Sæter
Lektor med tilleggsutdanning
90 21 80 00 / 913 66 664
Gøran Sætran
Lærer
98 65 41 56 / 986 54 156
Morten Bjørdal Tangen
Lærer
Anne Kari Teigen
Lærer
71 28 31 48 / 452 73 580
Arnt Inge Torheim
-
Cesilie Torheim
Anne Marte Torp
antorp
71 28 31 48
Arne Torvik
Lærer
Johan Ulla
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 53 / 412 00 701
Sara Pernille Ulvestadbakken
-
907 21 289
Ingeborg Vengen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 51 / 476 16 986
Angelina Isabel Rubio Viera
Renholder m/fagbrev
481 72 296
Erlend Vindal
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 59 / 920 57 547
Anne-Marthe Voldsdal
Lektor m/tilleggsutd
996 97 007
Anne Karin Wallace
annwal
71 28 31 52
Kristine Ween
Lektor. med tilleggsutdanning
71 28 31 48 / 916 41 276
Wenche Malo Windstad
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 14
Ingvild Espelid Wold
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 48
Lars Wold
-
Svein Ove Østrem
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 958 01 801
Thor-Erik Øyen
IKT-konsulent
71 28 31 13
Leif Magne Lervik
Rektor
71 28 31 01 / 979 73 301
Wenke Andersson
Reinhalder
Grethe Blikås
Konsulent
71 28 31 60 / 930 11 718
Rune Borge-Olsen
IKT-leder
71 28 31 17 / 404 53 270
Silje Thuseth Brubæk
Administrativ rådgiver
71 28 31 08 / 936 85 248
Philippe Gatete
Renholder
407 38 828
Lars Jonny Havnes
Eksamensvakt
71 28 31 11
Annbjørg Rønne Jenset
Reinhalder
452 91 896
Silje Jenset
Konsulent
95 20 99 46
Cristoffer Mathias Kanestrøm
IKT Lærling
71 28 31 69 / 712 83 169
Daniel Lundgren
IKT-Servicemedarbeider
71 28 31 70
Harriet Martinsen
Avdelingsleder økonomi/drift
71 28 31 09
Sherly Morstøl
Renholder
97 54 69 35 / 975 46 935
Claudia Mugaragu
Renholder
977 40 518
Kjetil Rennesund
IKT-konsulent
71 28 31 18 / 906 95 179
Solveig Grete Strand
Reinhalder
97 15 24 78 / 971 52 478
Angelina Isabel Rubio Viera
Renholder m/fagbrev
481 72 296
Thor-Erik Øyen
IKT-konsulent
71 28 31 13
Trine Aarnes
Miljøveileder
90 52 77 28 / 905 27 728
Marianne Anderson
Ass. rektor
71 28 31 02 / 451 51 598
Gabie Wanach Berg
Lærer
71 28 31 47 / 473 04 804
Tone Helen Dahle
Miljøveileder
952 24 597
Marit Kirilov
Lærer
71 28 31 15 / 990 34 101
Sissel Kjøl
Lektor med videreutdanning
71 28 31 61
Larissa Lindseth
Spesialbibliotekar
71 28 31 19
Hilde Myrland
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 16 / 977 86 030
Wenche Malo Windstad
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 14
Matthew Thomas Barry
-
456 88 940
Boyan Belovsky
Marit Bolsø
Lektor med tilleggsutdanning
98 23 31 27 / 982 33 127
Hilde Bergfjord Brunvoll
adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 32 18 / 980 53 541
Martin Kristian Due
Lærer
71 28 31 54 / 951 36 129
Maria Louise Ellingsen
482 40 577
Per Kåre Fossum
Møremusikar
71 28 05 17 / 901 37 515
Hans-Petter Gyldenskog
Lærer
Marianne Hafsaas
Lena Haugen
Geir Opstad Heggdal
-
Richard Hoel
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 32 18 / 416 84 924
Halvor Holm
Jon Arne Hoås
Lærer
51 92 38 34 / 993 90 856
Hans Iversen
Lærer
993 83 469
Sindre Klykken
959 40 257
Anne Karin Korsbrekke
-
Knut Kårevik
-
934 29 538
Jens Kristian Mordal
Lærer
Marit Mordal
Avdelingsleder
71 28 31 03
Synne Norbeck
Kjell Nyland
Lærer
71 28 31 55 / 982 13 320
Anja Poulsen
Lærer
Rakel Hoem Rinde
-
Steinar Andreas Rinde
Hedda Lidija Romundstad
Lærer
920 13 033
Elisabeth Marie Rødseth
Elisabeth Marie Rødseth
71 28 31 55 / 900 80 975
Leiv Skeidsvoll
Hugo Skår
Lærer
41 59 71 09 / 415 97 109
Arnt Inge Torheim
-
Cesilie Torheim
Arne Torvik
Lærer
Sara Pernille Ulvestadbakken
-
907 21 289
Anne-Marthe Voldsdal
Lektor m/tilleggsutd
996 97 007
Lars Wold
-
Emma Marie Finnøy
Anne Hukkelberg
Lærer
926 64 946
Yvonne F. Roaldsøy
71 26 64 00
Liv Amdam
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 48 / 970 04 567
Stine Angvik
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 62 / 951 07 876
Ida Løseth Arnesen
Lektor
97 53 96 11 / 975 39 611
Kjersti Skjåk Astad
kjasta
984 04 023
Celia Berg
Avdelingsleder norsk og fremmedspråk
71 28 31 06 / 997 80 722
Oddmund Eidhamar
Lærer
71 28 31 00 / 481 50 761
Mona Gundersen-Røvik
Lektor m/ tilleggsutdanning
71 28 31 59
Ragna Westlie Kristoffersen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 62 / 481 37 159
Kåre Krogstad
Adjunkt med opprykk
99 57 33 24 / 995 73 324
Hans Karstein Moe
Lærer
71 28 31 53 / 470 24 784
Hilde Nerland
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 414 89 056
Mari Nygård
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 57 / 996 90 559
Anne Beate Putten
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 51 / 416 45 262
Thomas Riksfjord
Lektor med opprykk
911 79 553
Astrid Sæter
Lektor med tilleggsutdanning
90 21 80 00 / 913 66 664
Gøran Sætran
Lærer
98 65 41 56 / 986 54 156
Anne Kari Teigen
Lærer
71 28 31 48 / 452 73 580
Anne Marte Torp
antorp
71 28 31 48
Johan Ulla
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 53 / 412 00 701
Tora Kristine Bergem
Lektor med tilleggsutdanning
71 38 31 55
Ida Beyer
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 58 / 918 91 869
Per Håvard Ekli
Lærer
71 28 31 58
Eirin Gjendemsjø
Lærer
979 83 879
John Steinar Helde
Lærer
71 28 31 49 / 975 34 571
Gerd Henny Holmeide
Avdelingsleder realfag
71 28 31 04 / 482 90 001
Tone Hosking
Lektor
71 28 31 59 / 993 29 521
Jon Arild Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 49 / 997 11 334
Linda Mork Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
47 82 09 69 / 478 20 969
Jens Ove Nakken
Rektor
71 28 31 00
Turid Nausthaug
Lærer
71 28 31 58 / 915 43 168
Mads Opstad Reistadbakk
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 49
Vibeke Reistadbakk
Lærer
71 28 31 59 / 400 94 143
Stine Skarshaug
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 49
Margrethe Steine Solevåg
Lærer
71 28 31 49 / 986 65 622
Morten Bjørdal Tangen
Lærer
Erlend Vindal
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 59 / 920 57 547
Anne Karin Wallace
annwal
71 28 31 52
Magnar Fjørtoft
Lærer
71 28 31 54
Bente Flemsæterhaug
Lærer
71 28 31 50
Per Arnt Harnes
Lektor m/tilleggsutd.
71 28 31 53 / 970 84 215
Helene Häggemark
Lærer
98 43 43 46 / 984 34 346
Kari Kjærnet
Lektor med tillegg
406 70 623
Sigrid Kleiva
Lærer
71 28 31 48
Jan-Erik Kvåle
Lektor med tilleggsutd.
71 28 31 50 / 950 60 995
Anne Berit Lerheim
Lærer
414 57 900
Eilin Midtbø
Lærer
Anne Midtsæter
Avdelingsleder samfunnsfag, engelsk og mediefag
71 28 31 05
Ailin Angvik Moen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 59 / 415 10 699
Svein Rune Nyland
lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 922 66 918
Anne Jorunn Oterhals
Adjunkt med tilleggsutdanning
415 99 849
Sjur Spurkland
adjunkt med tileggsutdanning
71 28 31 59 / 913 44 738
Ingeborg Vengen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 51 / 476 16 986
Kristine Ween
Lektor. med tilleggsutdanning
71 28 31 48 / 916 41 276
Ingvild Espelid Wold
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 48
Svein Ove Østrem
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 958 01 801