Ansatte

Leif Magne Lervik
Rektor
71 28 31 01 / 979 73 301
Wenke Andersson
Reinhalder
Bjørn Olav Betten
Fagarbeider
71 28 31 69 / 413 47 505
Grethe Blikås
Konsulent
71 28 31 60 / 930 11 718
Rune Borge-Olsen
IKT-leder
71 28 31 17 / 404 53 270
Silje Thuseth Brubæk
Rådgivar
71 28 31 08 / 936 85 248
Philippe Gatete
Renholder
407 38 828
Siri Grønseth
Kantineleder
71 28 31 22 / 975 44 342
Lars Jonny Havnes
Eksamensvakt
71 28 31 11
Lena Høyer
Fagarbeider
469 42 172
Annbjørg Rønne Jenset
Reinhalder
452 91 896
Silje Jenset
Spesialkonsulent
95 20 99 46
Daniel Lundgren
Lærling
71 28 31 70
Harriet Martinsen
Avdelingsleder økonomi/drift
71 28 31 09
Claudia Mugaragu
Renholder
977 40 518
Sissel Myren
Fagarbeider
993 54 851
Kjetil Rennesund
Spesialkonsulent
71 28 31 18 / 906 95 179
Solveig Grete Strand
Reinhalder
971 52 478
Angelina Isabel Rubio Viera
Renholder m/fagbrev
481 72 296
Thor-Erik Øyen
IKT-konsulent
71 28 31 13 / 932 01 315
Trine Aarnes
Miljøveileder
90 52 77 28 / 905 27 728
Marianne Anderson
Ass. rektor
71 28 31 02 / 451 51 598
Gabie Wanach Berg
Lærer
71 28 31 47 / 473 04 804
Tone Helen Dahle
Miljøveileder
952 24 597
Marit Kirilov
Lærer
71 28 31 15 / 990 34 101
Larissa Lindseth
Spesialbibliotekar
71 28 31 19
Hilde Myrland
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 16 / 977 86 030
Børge Strøm
Fagarbeider
417 66 115
Anne Kari Teigen
Lærer
71 28 31 48 / 452 73 580
Wenche Malo Windstad
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 14
Matthew Thomas Barry
-
456 88 940
Anbjørg Bergheim
Marit Bolsø
Lektor med tilleggsutdanning
98 23 31 27 / 982 33 127
Hilde Bergfjord Brunvoll
adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 32 18 / 980 53 541
Martin Kristian Due
Lærer
71 28 31 54 / 951 36 129
Per Kåre Fossum
Lærer
71 28 05 17 / 901 37 515
Hans-Petter Gyldenskog
Lærer
Lena Haugen
Øystein Heggstad
Torkil Sørdahl Hjelle
Richard Hoel
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 32 18 / 416 84 924
Halvor Holm
Jon Arne Hoås
Lærer
51 92 38 34 / 993 90 856
Hans Iversen
Lærer
993 83 469
Thale Jørstad
97 13 94 68
Sindre Klykken
959 40 257
Anne Karin Korsbrekke
Knut Kårevik
934 29 538
Jens Kristian Mordal
Lærer
Marit Mordal
Avdelingsleder
71 28 31 03
Synne Norbeck
Kjell Nyland
Lærer
71 28 31 55 / 982 13 320
Anja Poulsen
Lærer
Rakel Hoem Rinde
Steinar Andreas Rinde
Elisabeth Marie Rødseth
Elisabeth Marie Rødseth
71 28 31 55 / 900 80 975
Leiv Skeidsvoll
Hugo Skår
Lærer
41 59 71 09 / 415 97 109
Ingrid Steinkopf
Musikk/kultursk.lære
94 85 70 64 / 948 57 064
Cesilie Torheim
Arne Torvik
Lærer
Sara Pernille Ulvestadbakken
-
907 21 289
Anne-Marthe Voldsdal
Lektor m/tilleggsutd
996 97 007
Lars Wold
Liv Amdam
Lærer
71 28 31 48 / 970 04 567
Stine Angvik
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 62 / 951 07 876
Ida Løseth Arnesen
Lektor
97 53 96 11 / 975 39 611
Kjersti Skjåk Astad
kjasta
984 04 023
Celia Berg
Avdelingsleder norsk og fremmedspråk
71 28 31 06 / 997 80 722
Oddmund Eidhamar
Lærer
71 28 31 00 / 481 50 761
Mona Gundersen-Røvik
Lektor m/ tilleggsutdanning
71 28 31 59
Ragna Westlie Kristoffersen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 62 / 481 37 159
Kåre Krogstad
Adjunkt med opprykk
99 57 33 24 / 995 73 324
Hans Karstein Moe
Lærer
71 28 31 53 / 470 24 784
Hilde Nerland
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 414 89 056
Mari Nygård
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 57 / 996 90 559
Anne Beate Putten
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 51 / 416 45 262
Thomas Riksfjord
Lektor med opprykk
911 79 553
Astrid Sæter
Lektor med tilleggsutdanning
90 21 80 00 / 913 66 664
Gøran Sætran
Lærer
98 65 41 56 / 986 54 156
Anne Marte Torp
antorp
71 28 31 48
Johan Ulla
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 53 / 412 00 701
Maria Hjelset Barbosa
Tora Kristine Bergem
Lektor med tilleggsutdanning
71 38 31 55
Ida Beyer
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 58 / 918 91 869
Per Håvard Ekli
Lærer
71 28 31 58
Eirin Gjendemsjø
Lærer
979 83 879
John Steinar Helde
Lærer
71 28 31 49 / 975 34 571
Gerd Henny Holmeide
Avdelingsleder realfag
71 28 31 04 / 482 90 001
Tone Hosking
Lektor
71 28 31 59 / 993 29 521
Jon Arild Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 49 / 997 11 334
Linda Mork Jørgensen
Lektor m/tilleggsutdanning
47 82 09 69 / 478 20 969
Oddrun Møkkelgjerd
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 49 / 958 39 509
Mads Opstad Reistadbakk
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 49
Vibeke Reistadbakk
Lærer
71 28 31 59 / 400 94 143
Rune Sivertsen
Lektor med tilleggsutdannelse
978 92 917
Stine Skarshaug
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 49
Margrethe Steine Solevåg
Lærer
71 28 31 49 / 986 65 622
Kristoffer Stige
Lektor m/ tilleggsutdanning
400 40 545
Erlend Vindal
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 59 / 920 57 547
Anne Karin Wallace
annwal
71 28 31 52
Magnar Fjørtoft
Lærer
71 28 31 54
Bente Flemsæterhaug
Lærer
71 28 31 50
Per Arnt Harnes
Lektor m/tilleggsutd.
71 28 31 53 / 970 84 215
Kari Kjærnet
Lektor med tillegg
406 70 623
Sissel Kjøl
Lektor med videreutdanning
71 28 31 61
Sigrid Kleiva
Lærer
71 28 31 48
Jan-Erik Kvåle
Lektor med tilleggsutd.
71 28 31 50 / 950 60 995
Iris Ramona Liset
Lærer
Eilin Midtbø
Lærer
Anne Midtsæter
Avdelingsleder samfunnsfag, engelsk og mediefag
71 28 31 05
Ailin Angvik Moen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 31 59 / 415 10 699
Anette Nautnes
99 44 89 71
Svein Rune Nyland
lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 922 66 918
Anne Jorunn Oterhals
Adjunkt med tilleggsutdanning
415 99 849
Sjur Spurkland
adjunkt med tileggsutdanning
71 28 31 59 / 913 44 738
Lynn-Mary Rovik Sylte
Lærer
990 26 096
Sondre Kvistad Utgård
Ingeborg Vengen
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 51 / 476 16 986
Kristine Ween
Lektor. med tilleggsutdanning
71 28 31 48 / 916 41 276
Ingvild Espelid Wold
Lektor m/tilleggsutdanning
71 28 31 48
Svein Ove Østrem
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 31 50 / 958 01 801