Miljøfyrtårn

Elever og ansatte ved Molde videregående skole skal oppleve at de har et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel, god helse og personlig utvikling. 

I juni 2013 ble skolen godkjent som miljøfyrtårn, etter å ha gjennomgått en omfattende sertifiseringsprosess og oppfylt alle krav innenfor alt fra arbeidsmiljø og innkjøp til energibruk og avfall. Skolen fikk fornyet sertifiseringen våren 2020. Elevene er aktive deltakere i dette miljøarbeidet, både gjennom de organiserte studiene og i det daglige livet ved skolen. Visjonen vår, «Undrer meg på», gir store rom for miljøinnsats, og både elever og ansatte bør ha tydelig bevissthet omkring dette.

Ta gjerne kontakt med skolens ledelse dersom du har spørsmål knyttet til vår rolle som miljøfyrtårn.

Snarveier

Kontakt