Nytt skoleår

Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med skolestart. Sjekk oppdatert informasjon på skolens nettside dagen før skolestart.

Første skoledag høsten 2021 er mandag 23. august. Det blir trinnvis oppstart:

  • Vg1 starter kl 9.00 i skolens Aula (innenfor hovedinngangen i østre del av skolen)
  • Vg2 starter kl 12.00 i skolens Aula
  • Vg3/Vg4 starter kl 10.30 i skolens Aula

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha skyssrett må avstanden være minimum  6 km mellom skolen og der du bor (bolig eller hybel). Du søker selv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss etter at du har takket ja til skoleplass.

Hvis du har Skysskort fra ungdomsskolen eller fra tidligere år på videregående skole, skal dette fortsatt brukes. Men du må uansett søke om skyss i skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no). Elever som er innvilget skoleskyss for første gang, vil få utlevert nytt skoleskysskort på skolen.

Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke! Frist for å søke er 15. november. Foreldre/verge med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks

Slik søker du stipend.

Satsene for utstyrsstipend skoleåret 2021/22

Studiespesialisering1 096 kr
Musikk, dans og drama1 096 kr
Kunst, design og arkitektur1 648 kr

 

Fra høsten 2020 finnes ikke lengre PC-stipendet, men alle elever som starter i videregående opplæring trenger en bærbar datamaskin som er god nok for skolebruk. Derfor kan du velge fylkeskommunen sin PC-ordning. Da får du en bærbar datamaskin med 3 års garanti og uhellsforsikring, og du betaler egenandel en gang i året i tre år. Etter dette er datamaskinen din. Skjer det noe med datamaskinen din i denne perioden, blir den reparert gratis. Husk at all nødvendig programvare, som for eksempel Microsoft 365, får du gratis fra skolen, uavhengig av om du benytter deg av PC- ordningen eller ikke. Les mer her: https://skolestart.mrfylke.no/pcinfo 

Egenandelen er på størrelse med minstesatsen for utstyrsstipende fra Statens lånekasse

Lærebøker får eleven låne gratis av skolen - klassen din går samlet til skolebiblioteket for utlevering i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Skolen vil legge ut presiseringer om  gjeldende smittevernstiltak i midten av august 2021.

Per 02.07.2021 er dette gjeldene fra Utdanningsdirektoratet: 

Skoler skal planlegge for grønt nivå fra skolestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. Skoler må ha beredskapsplaner for å skifte til gult og rødt nivå.