Nytt skoleår

Som ny Vg1-elev på Molde vgs kommer du til felles skolestart mandag 23. august kl 9.00. Da går dere rett innenfor den røde hovedinngangen i østre ende av skolen, der har vi skolens Aula. Der setter man seg hvor man vil, og venter på velkomst og informasjon fra rektor.  

Hvem går i samme klasse?

Rektor roper til slutt opp en og en klasse, som får gå sammen med sine kontaktlærere til klasserommet. Rektor roper opp hvem som skal gå i hver klasse, og det er jo spennende for alle å høre! Når dere kommer til klasserommet har dere allerede fått hver sin navnelapp på en pult, slik at dere har faste plasser og en fast gruppe dere skal samarbeide med den første tida. Dette kaller vi makkergrupper, og det blir byttet om på gruppene etter hvert. Det er alltid flere i klassene som ikke kjenner noen fra før, så vi bruker tid på å bli kjent i begynnelsen. Vær inkluderende mot nye folk, selv om du selv kanskje kjenner noen i klassen fra før.  

Faste plasser og bli kjent

På klasserommet den første dagen får dere bli kjent med kontaktlæreren, og makkergruppa, og dere får mye informasjon. Det er viktig å ha med seg mobiltelefon med nok strøm på. Det er fordi dere skal laste ned noen apper som trengs i skolehverdagen. Dere får timeplan, mye informasjon, og omvisning på skolen. Dere får tildelt bokskap, og ha gjerne med dere en liten hengelås den første dagen, så dere kan låse skapet deres. Dere trenger ikke ha med skolesekk første dagen, men fra andre dag må dere ha det. 

Bøker og PC

De av dere som har bestilt skole-PC vil få disse utlevert fra og med tirsdag. Dere henter bøker fra biblioteket sammen med lærer enten tirsdag eller onsdag, avhengig av hvilken klasse dere går i. Skolebøkene låner dere, og de skal tas godt vare på og leveres inn igjen ved årets slutt. Bruk gjerne bokbind! 

Vær en god medelev

Dere skal få tilgang til en rekke digitale plattformer, og alle er litt forvirret i begynnelsen. Ikke minst; hvordan finner man fram på skolen? Den er stor, så det tar litt tid å bli kjent. Leit sammen med noen eller spør noen som er kjent, så finner dere fram!  

Dette er de viktigste tingene som skjer den første tida, men kanskje viktigst av alt: Vit at dere alle er spente, at dere skal legge et grunnlag for tre år sammen, og at vi vil ha gode klassemiljø. Ha omtanke for hverandre og bruk mobilvett.  

Velkommen til skolestart, vi gleder oss til å treffe dere! 

Her finner du alt du trenger å vite i forbindelse med skolestart. Sjekk oppdatert informasjon på skolens nettside dagen før skolestart.

Første skoledag høsten 2021 er mandag 23. august. Det blir trinnvis oppstart:

  • Vg1 starter kl 9.00 i skolens Aula (innenfor hovedinngangen i østre del av skolen)
  • Vg2 starter kl 12.00 i skolens Aula
  • Vg3/Vg4 starter kl 10.30 i skolens Aula

Som elev i vgs kan du ha rett til fri skoleskyss til og fra skolen. For å ha skyssrett må avstanden være minimum  6 km mellom skolen og der du bor (bolig eller hybel). Du søker selv om skyss gjennom skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no)

Søk om skoleskyss etter at du har takket ja til skoleplass.

Hvis du har Skysskort fra ungdomsskolen eller fra tidligere år på videregående skole, skal dette fortsatt brukes. Men du må uansett søke om skyss i skoleskyssportalen (https://skoleskyss.mrfylke.no). Elever som er innvilget skoleskyss for første gang, vil få utlevert nytt skoleskysskort på skolen.

Alle får utstyrsstipend fra Lånekassen, men du må huske å søke! Frist for å søke er 15. november. Foreldre/verge med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks

Slik søker du stipend.

Satsene for utstyrsstipend skoleåret 2021/22

Studiespesialisering1 096 kr
Musikk, dans og drama1 096 kr
Kunst, design og arkitektur1 648 kr

 

Fra høsten 2020 finnes ikke lengre PC-stipendet, men alle elever som starter i videregående opplæring trenger en bærbar datamaskin som er god nok for skolebruk. Derfor kan du velge fylkeskommunen sin PC-ordning. Da får du en bærbar datamaskin med 3 års garanti og uhellsforsikring, og du betaler egenandel en gang i året i tre år. Etter dette er datamaskinen din. Skjer det noe med datamaskinen din i denne perioden, blir den reparert gratis. Husk at all nødvendig programvare, som for eksempel Microsoft 365, får du gratis fra skolen, uavhengig av om du benytter deg av PC- ordningen eller ikke. Les mer her: https://skolestart.mrfylke.no/pcinfo 

Egenandelen er på størrelse med minstesatsen for utstyrsstipende fra Statens lånekasse

Lærebøker får eleven låne gratis av skolen - klassen din går samlet til skolebiblioteket for utlevering i løpet av de første skoledagene. Bøkene skal leveres tilbake ved skoleslutt - bøker som blir skadet eller tapt må erstattes. 

Ved skolestart følger vi grønt nivå. Det betyr at skolehverdagen kan gjennomføres tilnærmet normalt, uten større inngrep som organisering i kohorter etc. Likevel, vi må fortsatt følge noen elementære smitteverntiltak:

  • Ingen syke skal møte på skolen, selv med milde symptomer.
  • Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
  • God håndhygiene.