Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse

Etter å ha gjennomført og bestått eit år på PBPBY4 er du kvalifisert til inntak på dei fleste studium ved høgskule/universitet. Dette utdanningstilbodet inneheld fire fag:

  • Norsk (281 timar)
  • Matematikk 2P-Y (140 timar)
  • Historie (140 timar)
  • Naturfag (84 timar)

Undervisinga vil bli fordelt på fire dagar i veka.

Sjå vilbli.no eller ta kontakt med skulen for meir informasjon.

Snarveier

Kontakt