Samfunnsfag og økonomi

Programfagene innenfor dette området tar opp ulike forhold i samfunnet, internasjonal samhandling, kultur og selvforståelse, samfunnsutvikling og økonomi fra bedrift til børs.

Velger du dette programområdet, bør du være opptatt av mennesker, grupper og samfunn, være interessert i å se og diskutere forhold i samfunnet, både i Norge og internasjonalt. Vi prøver å forstå hvorfor menneskene oppfører seg slik de gjør, og hvordan samfunnet er bygd opp og ikke minst finne forklaringer på sosiale fenomener:

 • Hvorfor liker noen hip-hop, mens andre foretrekker black-metal?
 • Hvordan kan vi bedre forstå kulturelle forskjeller mellom mennesker?
 • Hvorfor blir noen rike, mens andre blir fattige?
 • Hvorfor varierer prisene på ulike varer?
 • Hvorfor blir noen nynazister, mens andre går inn Natur og Ungdom eller 4H?
 • Hvorfor er det så mye uro i Midt-Østen?

Interesse for språk, kultur og historie er en fordel. Eller kanskje er du veldig opptatt av lov og rett, markedsføring eller økonomiske teorier?

Samfunnsfag og økonomifag gir et godt grunnlag videre studier. De er allmenndannende, og gir et bredt perspektiv på både liv og virke. De skal stimulere til tenkning, forståelse og refleksjon over samspillet mellom individ og samfunn.

Molde videregående skole tilbyr følgende programfag innenfor samfunnsfag og økonomi:

 • Historie og filosofi 1(Vg2) og 2 (Vg3)
 • Markedsføring og ledelse 1 (Vg2) og 2 (Vg3)
 • Medie og informasjonskunnskap 1 (Vg2) og 2 (Vg3)
 • Næringslivøkonomi
  • Økonomistyring (Vg2)
  • Økonomi og ledelse (Vg3)
 • Psykologi 1 (Vg2) og 2 (Vg3)
 • Politikk, individ og samfunn:
  • Sosiologi og sosialantropologi (Vg2)
  • Samfunnsgeografi (Vg2)
  • Sosialkunnskap (Vg3)
  • Politikk, og menneskerettigheter (Vg3)
 • Rettslære 1 (Vg2) og 2 (Vg3)
 • Samfunnsøkonomi 1 (Vg2) og 2 (Vg3)

Snarveier