Om skolen

Hver dag møtes om lag 700 elever og 100 ansatte på Molde vgs i Øvre veg 23. Skolen ligger godt synlig midt i sentrum, med en stor og velholdt bygningsmasse som daterer seg fra 1925 til 2015.  

I Elevundersøkelsen uttrykker elevene våre at de trives godt, og at de opplever god støtte fra lærerne sine.  

Skolen har tre utdanningsprogram, som alle er studieforberedende. Det vil si at alle elever som går på skolen forbereder seg til høyere utdanning på høyskoler og universitet.  

Skolen utmerker seg med sterk fagkompetanse blant lærerne og et bredt spekter av fag å velge mellom, innen både samfunnsfag, språk, økonomifag og realfag. Skolen har også tilbud innen musikkfag, kunstfag, og enkelte mediefag. En egen klasse på hvert trinn går studiespesialisering med toppidrett. Disse elevene tar tre skoleår på fire år, for å få tid til å trene på dagtid.  

Skolen har høy teknologisk standard, en rekke spesialrom for realfag, språklab, utendørs taklaboratorium med fiskedam og drivhus, aula, bibliotek, kantine og profesjonelle studio for medieproduksjon.  

Beliggenheten i sentrum åpner mange muligheter til at klasser kan være med på arrangementer og besøke bedrifter og organisasjoner i undervisningen. Vi samarbeider tett med Bjørnsonfestivalen, Molde fotballklubb, Romsdalsmuseet og Molde kulturskole. 

Skolens visjon er “Undrer meg på - spørrende, lærende, tenkende”. Det legges stor vekt på at elevene skal utvikle kritisk tenkning, forståelse og mestring i fag, i tillegg til å trives sosialt.  

 

Dokumenter