Innovasjon og ledelse

Innnovasjon og ledelse er et treårig tilbud under programområdet Salg, service og reiseliv. Utdanningstilbudet åpner mange muligheter for videre karrierevalg, og tilbudet egner seg spesielt for deg med ambisjoner om å få innflytelse på utviklingen i samfunnet.

I løpet av det første skoleåret får du nyttig bedriftserfaring. Teorien du har tilegnet deg på skolen får du anledning til å erfare ute i bedrift. I løpet av det andre skoleåret starter du egen bedrift som gir deg nyttig erfaring med bedriftsetablering.

På Vg3 Innovasjon og ledelse vil du få anledning til å ta et kvart studieår på Høgskolen i Molde. Dermed stiller du svært godt forberedt til din videre studietilværelse. Vg3 er også et påbyggingsår som gir deg generell studiekompetanse. Etter Vg3 kan du søke til universitet og høgskoler. 

 

I løpet av årene på Innovasjon og ledelse vil du bli god i:

         Innovasjon

         Kommunikasjon

         Bedriftsetablering

         Internasjonalisering

         Markedsføring

         Samarbeid

         Økonomi

         Ledelse

Innovasjon og ledelse ble flyttet til oss på Molde vgs fra i høst. Vi vil oppdatere denne sida med mer bilder, video og annen informasjon ut over høsten!

 

Dokumenter

Kontakt